Pressmeddelande -

FLAGGNING

Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension har ökat sitt innehav i Optegra AB. Det sammanräknade aktieinnehavet i Optegra AB uppgår därefter till 455 000, vilket utgör 5,28 % av bolagets aktiekapital och 4,34 % av bolagets röstetal. För ytterligare information kontakta: Lena Schelin, VD Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension, tfn: 08-562 251 93

Ämnen

  • Ekonomi, finans