Foto från Avesta kommuns inspirationsdag på temat integration den 7 november.
Foto från Avesta kommuns inspirationsdag på temat integration den 7 november.

Pressmeddelande -

Avesta kommun får 4,7 miljoner för integrationsprojekt

Avesta kommun har beviljats 4 758 368 kronor av Europeiska socialfonden för att arbeta med projektet Vilka är vi? För ett inkluderande och hållbart arbetsliv. Projektet syftar till att öka sammanhållningen i samhället, bland annat genom att öka kunskapen om möten mellan olika kulturer.

Projektet kommer att pågå i två och ett halvt år.

–Det här är en del av flera, i Avesta kommuns arbete med nyanlända. Vi har satsat mycket resurser och tid för att hjälpa de som flyttat till hit. En mängd aktiviteter har skapats, språkstödjare har anställts och verksamheter förändrats. Mycket bra har gjorts och görs fortfarande för att underlätta för dem som flytt till Sverige och landat här hos oss, säger Birgitta Hägg, integrationsstrateg, Avesta kommun.

Utbilda medarbetare

Projektet Vilka är vi? lyfter frågan om att alla ska känna samhörighet i Avesta, oavsett bakgrund. Inom projektet kommer man att utbilda personalen på kommunens olika arbetsplatser. Ett digitalt utbildningsmaterial kommer att tas fram. Orsa kommun är medsökande i projektet och kommer att arbeta parallellt med Avesta.

–Nästa steg är att rekrytera en projektmedarbetare på heltid i Avesta, projektet startar den 1 februari och första halvåret kommer att vara en uppstartsperiod, berättar Birgitta Hägg.

Intresserade kommer att kunna följa projektet på Avestas hemsida.

Vad är Europeiska socialfonden?

Socialfonden är en av EU:s så kallade strukturfonder, vars syfte är att stärka medlemsländernas ekonomi och sociala sammanhållning. Socialfonden ska också bidra till att minska skillnaderna i välstånd och levnadsstandard mellan länderna.

Kontakt

Birgitta Hägg, integrationsstrateg
0226-64 50 07
birgitta.hagg@avesta.se 

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Regioner

  • Dalarna

När du kommer till Avesta känner du styrkan i älven och värmen från människorna. En 400-årig industrihistoria blandar sig med allt det gröna, hissnande vackra i Koppardalen. Här hittar du kraften från stålet som formats vid martinugnarna under århundraden, idag en styrka hos alla de företag som hittar hit.
Här är det enkelt att verka, leva och andas. Dra några djupa andetag och dina lungor fylls av energi. Här finns plats för udda och lagom, visenter och köpcentrum. Masar och skating. Avesta är där utomhus är mer än Stora och Lilla Helvetet.

Presskontakt

Erica Hallgren

Presskontakt Presskontakt mediekontakter, information och kommunikation. 0226-64 53 50

Relaterade nyheter