Pressmeddelande -

Mer än 500 ”Miljönär-vänliga” verksamheter över hela landet

Nu har vi nått en milstolpe i kampanjen ”Miljönär-vänlig”! Förra veckan hade 500 verksamheter fått märkningen och ytterligare ett 20-tal har tillkommit sedan dess.

Det finns nu märkta verksamheter i 125 av landets kommuner och de spänner över allt från cykelreparatörer och syverkstäder till second hand-butiker och bibliotek.

Märkningen ”Miljönär-vänlig” har tagits fram av Avfall Sverige att användas av landets kommuner för att inspirera till en hållbar konsumtion. Märkningen tilldelas de verksamheter som underlättar för konsumenten att laga, låna och återanvända. Här är några exempel:

 • Bibliotek
 • Second hand-butiker
 • Cykelreparatörer
 • Bland de mer kända verksamheterna finns Blocket och Myrorna.

  – En del av Myrornas uppdrag är att öka återanvändningen. Kommunerna är väldigt viktiga samarbetspartners för oss i detta arbete och vi ser fram emot att tillsammans jobba för ett mer hållbart konsumtionsbeteende, säger Lotta Kökeritz, varumärkes- och kommunikationschef på Myrorna.

  Se alla de märkta verksamheterna eller ansök om märkningen på miljönär.se

  För mer information kontakta:

  Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef, tel 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se

  Relaterade länkar

  Ämnen

  • Miljöteknik, återvinning

  Taggar

  • miljönär-vänlig
  • laga
  • låna
  • återanvända
  • förebygga avfall

  Avfall Sverige är expertorganisationen inom avfallshantering och återvinning. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds. Kommunerna och deras bolag är motorn och garanten för denna omställning. 
  Om du vill ha allmän information om avfallshantering och återvinning, gå in på www.sopor.nu

  Presskontakt

  Anna-Carin Gripwall

  Presskontakt Kommunikationschef Kommunikation 070-6626128

  Weine Wiqvist, VD

  Presskontakt Verkställande direktör 040-35 66 05

  Relaterat material

  Relaterade nyheter