Leila Nutti och Anna Kuhmunen. Foto: Maria Klang.
Leila Nutti och Anna Kuhmunen. Foto: Maria Klang.

Pressmeddelande -

Boken om renhunden lanseras nästa år

En ny bok kommer under nästa år att se dagens ljus. Det samiska utvecklingsbolaget Ávki arbetar tillsammans med Anna Kuhmunen och Leila Nutti med en bok om renhunden för att stärka den traditionella kunskapens status.

Idag ser man en tydlig motorisering inom renskötseln. Hundens roll i renskötselarbetet har kraftigt försvagats de senaste 20 åren men författarnas tro och förhoppning är att renhundens ställning åter kommer att stärkas men då riskerar den gamla kunskapen att vara förlorad om inget görs.

- Boken kommer att skrivas utifrån intervjuer med personer i Sápmi och på olika samiska varieteter. Vi har genomfört ett antal intervjuer men söker även fler att intervjua, säger Leila Nutti.

Författarna lever i renskötande familjer som använder hunden i arbetet. De har ett brinnande intresse för vallhunden och dess användningsområde.

- Vi såg att det finns en saknad av dokumentation i den samiska litteraturen om hur hundar har använts i århundraden och används idag inom renskötseln, säger Anna Kuhmunen.

Målet med boken är att dokumentera denna kunskap till kommande generationer så att den traditionella kunskapen inte försvinner. Boken kan också stärka den traditionella kunskapens status, eftersom den visar vilka kunskapssystem som finns inkodade i det samiska språket.

- Ávki har tidigare gett ut en bok om renens päls och detta är ytterligare ett steg i utvecklingen av Ávki som en partner för entreprenörer som vill utveckla och bredda sin verksamhet.

- Det är roligt att Anna och Leila väljer Ávki som förlag. Vi är relativt nya inom branschen, men har under senaste åren mer och mer involverat oss inom kulturella och kreativa näringar.

Boken kommer att tryckas i 1000 exemplar och beräknas vara klar i oktober nästa år.

Ämnen

 • Litteratur

Taggar

 • minoriteter
 • samiskt
 • ávki
 • samer
 • renskötsel
 • gällivare
 • sapmi
 • renhunden
 • urfolk

Regioner

 • Jämtland

Vi är en närvarande partner för alla som vi ha en välskött ekonomi och utvecklas. Vi har specialkompetens inom samiskt näringsliv. Företaget bildades 2011 och ägs av Unna tjerusj och Gällivare skogssameby.

Presskontakt

Mattias Berglund

Mattias Berglund

Presskontakt CEO

Relaterat material