Gå direkt till innehåll
Yrkesdörren lunchmöte. Foto: Lo Varg.
Yrkesdörren lunchmöte. Foto: Lo Varg.

Pressmeddelande -

När svenskar öppnar sina dörrar ökar jobben för utrikesfödda

Forskning visar på att den mest effektiva vägen till etablering i ett nytt land går via jobb och språk. I många fall krävs dock ett nätverk, då 7 av 10 jobb förmedlas via kontakter. När etablerade svenskar öppnar upp sina dörrar blir effekten stor. Den förändringsteori ÖppnaDörren arbetar efter är att möten leder till nätverk, och nätverk leder till jobb. Att etablerade svenskar delar med sig av yrkeserfarenheter och nätverk är en nyckel för ökad integration.

Undersökningen som genomförts visar inte enbart på en ökning av arbetstillfällen för utrikesfödda. De har även skapat stor individnytta – 81 % av de som haft ett möte förmedlat av ÖppnaDörren uppger att de fått bättre, eller mycket bättre, självförtroende. 80 % uppger att mötet har betytt mycket för att de ska komma in i det svenska samhället och hela 65 % uppger att de har fortsatt hålla kontakten efter sitt första möte. Siffrorna talar sitt tydliga språk – ett möte på endast en timme ger effekt på integrationen.

”Vår vision är att skapa en folkrörelse av dörröppnare som alla bidrar till ett öppnare Sverige. För att nå dit arbetar vi med en enkel metod: dörröppnaren ger en timme av sin tid – vi fyller den timmen med ett möte som kan förändra en annan människas liv. Vår verksamhet går ut på att skapa möten mellan nya och etablerade för att bredda bådas kontaktnät. Att vi nu ser att vårt arbete sen 2015 faktiskt ger effekt är fantastiskt”, säger Amelie Silfverstolpe, initiativtagare och verksamhetschef för ÖppnaDörren.

Den 31 januari äger konferensen ”Framtidens integration” rum, arrangerad av Fores och ÖppnaDörren. Årets tema är ”Det delade ansvaret”, som i sin tur delas in i ”Det enskilda ansvaret”, ”Det offentliga ansvaret” och ”Näringslivets ansvar”. Centrala personer för Sveriges framtida integrationsarbete är på plats, och samtal på scen ska inspirera till nya och framgångsrika sätt att samverka på. Då presenteras även effektutvärderingen i sin helhet.

”Inkludering, såväl i det svenska samhället som på den svenska arbetsmarknaden, är fortfarande en stor samhällsutmaning i Sverige. För att hitta framgångsrika sätt att ta oss an den utmaningen, behöver alla samverka – offentlig sektor, näringsliv, civilsamhälle och privatpersoner.” säger Arantza Nino, kommunikationsansvarig på Öppna Dörren. 

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Den nationella satsningen ÖppnaDörren, grundat av Axfoundation, lanserades 2015 och arbetar med möten som ett verktyg för integration på individnivå. ÖppnaDörren verkar för att skapa kontaktytor mellan nya och etablerade svenskar i hela landet, i vardagen. De tre organisationerna: Nya Kompisbyrån, Svenska med baby samt Yrkesdörren möjliggör tillsammans möten mellan människor med olika bakgrund för att skapa ett öppet och inkluderande samhälle.

Presskontakt

Linda Andersson

Linda Andersson

Presskontakt Kommunikationsansvarig +46 (0)73-087 15 70