Banverket undersöker och sanerar impregneringsanläggningen i Krylbo

Tid 22 Maj 2006 13:00 – 13:00

Plats Södergårdens Gästgiveri, Vansjövägen 2 i Krylbo

Banverket undersöker hur saneringen av området vid den före detta impregneringsanläggningen i Krylbo ska gå till. Under åren 1911- 1986 impregnerade Statens Järnvägar (SJ) träsliprar på området. Under de drygt 70 år som anläggningen i Krylbo var i drift användes olika impregneringsmedel, framför allt kreosotolja. Under andra världskriget var tillgång på kreosot dålig. Då användes i stället metallsalter (CCA-medel) vid impregneringen. CCA-medel består främst av krom, koppar och arsenik. Totalt bedöms 50 000 kubikmeter jord vara förorenad i olika grad. De högsta halterna av föroreningar finns i de nordvästra delarna av området där själva impregneringen ägde rum. Saneringen innebär stora arbeten och planeras vara klar 2008. - Under våren och sommaren 2006 kompletterar vi tidigare undersökningar i området med bland annat provtagningar av marken och en riskanalys. Utifrån resultaten tar vi fram ett förslag till åtgärder som vi diskuterar tillsammans med länsstyrelsen och kommunen. Vi planerar att saneringen av området pågår under 2007-2008, säger Per-Johan Åström, projektledare från Banverket. Saneringen innebär stora arbeten och planeras vara klar 2008. – Efter saneringen återställer vi marken. Hur det blir i detalj får resultatet av utredningen ge oss svar på, förklarar Per-Johan Åström. För att informera om hur undersökningen och saneringen av området bjuder vi in till en pressträff med en rundvandring på området den 22 maj. Tid: 22 maj, 2006 kl. 13-14 Plats: Södergårdens Gästgiveri, Vansjövägen 2 i Krylbo Program: 13.00 Kort information, frågestund och fika. 13.30-14.00 Visning av området Medverkande: Per-Johan Åström, projektledare Elin Sandström, miljöhandläggare Anneli Liljemark, Sweco Information: Anläggningen i Krylbo (pdf, 2,33 Mb) Förorenade områden Träsliprar http://www.banverket.se/templates/Pressmeddelande____13424.asp Bilder: Per-Johan Åström (tif, 1,72 Mb ) Karta över området (tif, 1,26 Mb) Kontakta: Per-Johan Åström projektledare 026-14 46 02 070-724 19 00 per-johan.astrom @banverket.se Sara Asplund informatör 026-14 46 21 070-268 38 00 sara.asplund@banverket.se

Ämnen

  • Politik

Relaterat innehåll