Banverket visar tåget för bekämpning av ogräs 10 maj i Gävle

Tid 10 Maj 2006 10:00 – 10:00

Plats Samling på Järnvägsmuseet i Gävle på Rälsgatan 1

Under juni, juli och augusti bekämpar Banverket ogräset på vissa järnvägsstråk i Dalarnas, Gävleborgs, och Jämtlands län, Västernorrlands och Örebro län samt norra delarna av Uppsala län. Anledningen är att ogräset längs järnvägen utmed vissa sträckor är omfattande. Av säkerhetsskäl är det därför nödvändigt att ta bort ogräset. Banverket använder det godkända ogräsmedlet Roundup Bio. För att informera om hur arbetet går till och vilken inverkan det har på miljön bjuder vi in media till en visning av ogräståget. Tid: 10 maj, 2006 kl 10-12 Plats: Samling på Järnvägsmuseet i Gävle på Rälsgatan 1. Gatan ligger i området Sörby Urfjäll. Karta: http://www.banverket.se/templates/StandardNtH____9158.asp Program: 10.00-11.00 Kort information, frågestund och fika. 11.00- 12.00 Visning av ogräståget. Medverkande: Anne-Cathrine Berggren, Banverkets huvudkontor Harald Cederlund, Sveriges Lantbruksuniversitet Sara Jansson, miljöhandläggare, Mellersta banregionen Stefan Jonsson, gruppchef, Underhåll, Mellersta banregionen Jonas Lycksell, Banverket Produktion Medtag presslegitimation. Kontakta: Sara Jansson Miljöhandläggare 026-14 46 45 070 - 663 29 99 sara.jansson@banverket.se Conny Jonsson Informationschef 026-14 48 39 07838-865 62 04 conny.jonsson@banverket.se Mer information: www.banverket.se /ograsbekampning

Ämnen

  • Kontrakt, uppdrag

Relaterat innehåll