Tre järnvägsutredningar för Norrbotniabanan startar - En järnvägskorridor ska väljas ut

Tid 4 Maj 2006 13:30 – 13:30

Plats Scandic Hotel konferens kl 13.30, lokal: Bryggan

Förstudien om Norrbotniabanan som nu är färdigställd går nu över i en järnvägsutredning. Nu gör vi mer detaljerade studier av de järnvägskorridorer som vi valt ut i förstudien; - Det handlar bl.a. om att göra miljökonsekvensbeskrivningar och geotekniska undersökningar, säger projektansvarige Tomas Gustafsson på Banverket. Det kan handla om miljöinventeringar och provborrningar vilket innebär att vi kommer att synas mer i skog och mark. Det krävs för att vi i slutänden ska kunna välja ut den bästa korridoren. Nu är förstudierna för hela sträckan mellan Umeå och Luleå färdiga. Kontentan av dessa är att Banverket nu väljer att gå vidare i sina studier i tre järnvägsutredningar; Robertsfors-Skellefteå-Ostvik, Ostvik-länsgränsen och länsgränsen-Piteå (med länsgränsen avses gränsen mellan Norr- och Västerbottens län i höjd med Jävrebodarna). - Vi startar med dessa sträckor eftersom det finns ett beslut om byggstart för projektet år 2010 i Banverkets Framtidsplan för järnvägen och som första sträcka är Skellefteå-Piteå utpekad, säger Tomas Gustafsson. Vi väntar därför med att sätta igång järnvägsutredningarna för övriga delsträckor (Umeå-Robertsfors, samt Piteå-Luleå) till hösten 2007. Ytterligare en förklaring till detta är att vi helt enkelt inte hinner göra järnvägsutredningar för hela sträckan samtidigt, det kräver för mycket resurser. I Framtidsplanen finns tre miljarder avsatta för att byggstart ska kunna ske år 2010. För att genomföra hela projektet krävs mera resurser och politiska beslut. Förstudierna visar på att den totala kostnaden för projektet kan bli 16-19 miljarder. Kalkylen håller Banverket gjorde en idéstudie för Norrbotniabanan år 2003. Idéstudiens beräkningar håller ännu: - Med hänsyn till index som stigit lite sedan dess så håller våra beräkningar. De nya kalkyerna bygger på nu pågående stora byggprojekt, bl.a. Botniabanan. Vi har också gjort risk- och osäkerhetsanalyser av kalkylerna. De visar att det som främst kommer att påverka kalkylen är vilka lösningar som väljs vid passagen av större tätorter längs linjen, säger Tomas Gustafsson. Pressträffar idag! Banverket bjuder in till pressträffar idag torsdag den 4/5 i Piteå och Skellefteå. Piteå: Nolia Conference Center kl 09.30, lokal: Storfors Skellefteå: Scandic Hotel konferens kl 13.30, lokal: Bryggan Välkomna! Kontakta: Tomas Gustafsson Projektansvarig 070-377 52 31 Nina Andersson Utredningsledare 070-563 23 07 Hans Gothefors Informationsansvarig 070-55 352 02 Pressjouren 0920-35100

Ämnen

  • Kontrakt, uppdrag

Relaterat innehåll