Pressmeddelande -

Banverket förbättrar spåren vid Stockholm C – bussar ersätter

Banverket arbetar med att förbättra för tågtrafiken vid Stockholm C. Kommande helg, 13-14 maj, medför arbete med växlar att det kan bli störningar i tågtrafiken. Lördagen 13 maj kl. 18.00 till söndag kl. 16.30 arbetar Banverket med att montera nya växlar på den breddade Norrströmsbron. För pendeltågstrafiken kan vissa tåg påverkas på lördagskvällen och tidigt söndag morgon. På lördagskvällen och under söndagen går tågtrafiken på enkelspår från Centralen och söderut vilket ökar risken för störningar med förseningar som följd. Från midnatt och fram till kl. 08.00 på söndagen är sträckan avstängd för tågtrafik. För mer information om ersättningstrafik under helgens arbeten, se SLs hemsida http://www.sl.se/ Järnvägsarbetena vid Stockholm C, "projekt Tegelbacken" består av en mängd olika arbeten för att åstadkomma en bättre kapacitet, dvs fler tåg och tätare turer, innan pendeltågstunneln Citybanan är på plats, tidigast 2013. Arbetena har pågått sedan 2004 och beräknas vara klara 2007.

Ämnen

  • Transport

Regioner

  • Stockholm