Pressmeddelande -

Banverket möter skolbarn i Bergsbrunna och Sävja

Skolbarn i Bergsbrunna, Sävja, Nåntuna och Vilan får besök av Banverket under vecka 22 för att få information om säkerhet vid järnvägen. Järnvägen förbi Bergsbrunna trafikeras idag intensivt. Många barn korsar spåret varje dag, bland annat på väg till och från träning på Danmarks IP. Skolbarnen behöver få information om hur man beter sig vid järnvägen och vilka konsekvenser ett misstag kan få. Nu besöker Banverkets skolinformatörer barn och ungdomar på Sävjaskolan. Eleverna besöks med start den 29 maj. Risken att råka ut för en olycka när man korsar spåret på fel ställe eller genom att krypa under bommarna istället för att vänta är oerhört stor. Högsta tillåtna hastighet förbi Bergsbrunna är 200 km/h. I den hastigheten behöver tåget mer än 1200 meter för att stanna. Det är viktigt att barnen får veta dessa och andra fakta om järnvägen så att de inte råkar ut för en olycka för att de inte visste om riskerna. - Genom att vi går ut och pratar med barnen kan vi öka deras förståelse och kunskap om järnvägen, säger Mikael Fabel, informatör på Banverket. Med rätt kunskap om järnvägen lär sig barnen hur man ska bete sig. De lär sig också hur de kan ha både nytta och glädje av järnvägen. Vill redaktionen vara med vid något av dessa informationsmöten med eleverna på Sävjaskolan, eller om ni har frågor om skolinformationsarbetet, kontakta Mikael Fabel på 08-762 24 08, 070-654 24 08. Ni kan även kontakta presstjänsten, Östra banregionen, 08-762 47 00.

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Uppsala