Pressmeddelande -

Banverket prisat för designarbete

När Designåret 2005 delade ut priser fick Banverket pris för sitt samlade designarbete i kategorin "Design som kulturellt uttryck". - Vi har satsat på att få in design och arkitektur i det dagliga arbetet för Banverket, men också i den vardagliga resan för resenärerna, säger Banverkets arkitekt Lena Lingqvist Väl utformade stationsmiljöer blir allt viktigare, och de krav som ställs på utformning och gestaltning allt tydligare. Att medvetet arbeta med, och utforma, dessa miljöer gör järnvägen mer attraktiv och är en framgångsfaktor för järnvägen som transportmedel. Designåret har inneburit en möjlighet att vidareutveckla arbetet med design och arkitektur på flera områden. - Utlysningen av Designåret har givit Banverket en anledning att utveckla frågeställningar kring temat design, arkitektur, utformning och gestaltning. Det här är en möjlighet som tagits tillvara och utvecklats inom flera områden. Intresset för att stärka dessa frågor har blivit större, säger Lena Lingqvist. Banverket får priset för att man tagit ett samlat grepp över utformning och design av sina miljöer. Motiveringen lyder: "Genom att ta gestaltning och design på största allvar har Banverket skaffat sig designkompetens i alla led. Banverket skapar konstnärligt medvetna offentliga miljöer som framstår som viktiga förebilder och höjer kvaliteten på våra gemensamma rum". - Vi kommer att fortsätta jobba vidare med utformning, och vill visa omsorgen om resenären och miljön, säger Lena Linqqvist.

Ämnen

  • Skönhet