Pressmeddelande -

Banverket utreder dubbelspår på vissa sträckor av järnvägen mellan Södertälje och Eskilstuna

2006-05-19 Färre förseningar. Utökad turtäthet med möjlighet till halvtimmestrafik med extratåg i rusningstid. Det vill Banverket åstadkomma på Svealandsbanan, banan som går mellan Södertälje och Eskilstuna. Banverket planerar för dubbelspår längs vissa sträckor på Svealandsbanan. Det nya spåret kan placeras tätt intill det befintliga spåret. Järnvägen dras inte längs någon ny sträckning, så påverkan för de boende och på miljön blir begränsad. För att få del av allmänhetens lokalkännedom och synpunkter bjuder Banverket in till möten. Eskilstuna Tid: Torsdagen den 1 juni 2006, öppet hus kl. 17-19. Möte kl. 19-21. Plats: Högskolans lokaler, Smedjegatan 37, Eskilstuna Nykvarn Tid: Onsdagen den 7 juni 2006, öppet hus kl. 17-19. Möte kl. 19-21. Plats: Björkestaskolans matsal, Tjusarstigen 39, Nykvarn Strängnäs Tid: Torsdagen den 8 juni 2006, öppet hus kl. 17-19. Möte kl. 19-21. Plats: Thomasgymnasiets aula, Regementsgatan 10, Strängnäs Svealandsbanan är enkelspårig och byggd för att klara ett tåg i timmen i vardera riktningen. Behoven är större än så, och idag går även extratåg vid rusningstid. Det för med sig problem med många förseningar. I Banverkets investeringsplan finns 1450 miljoner kronor avsatta för utbyggnaden mellan 2010-2015.

Ämnen

  • Kontrakt, uppdrag