Pressmeddelande -

”Chansa inte” i järnvägskorsningar

Det är Banverkets uppmaning till bilister som närmar sig en järnvägskorsning. Det är också huvudbudskapet i den kampanj som Mellersta banregionen kört i Gävle, Borlänge, Östersund och Sundsvall under våren. Lördagen den 27 maj besöker kampanjen köpcentra på dessa orterna. - På senare år har respekten för rött ljus och nedfällda bommar minskat, med resultatet att antalet tillbud och olyckor ökat. För att stoppa den trenden startade vi kampanjen "Chansa inte" i april. Initiativet till kampanjen tog Södra banregionen i höstas. Efter det har stort sett alla banregionerna kört kampanjen, säger Conny Jonsson, informationschef inom Mellersta banregionen. Chansa aldrig Målet med kampanjen är att höja säkerhetsmedvetandet hos bilisterna, så att de aldrig någonsin chansar i närheten av järnvägsövergångar. Tåg har en bromsstäcka på mer än 1 000 meter och kan inte väja om en bil fastnat mellan bommarna vid en övergång. Förebyggande arbete Lördagen den 27 maj mellan klockan 12-15 finns Banverkets personal i Valbo köpcentrum, Kupolen i Borlänge, Birsta köpcentrum i Sundsvall och på gågatan i Östersund. - Vi har valt dessa orterna för att vi vill få ut vårt budskap till så många människor som möjligt, och få största möjliga effekt i vårt förebyggande arbete, säger Beisi Sundin, säkerhetsinformatör. Kontaktpersoner på plats Valbo köpcentrum: Sara Asplund, tfn 070-268 38 00 Kupolen: Ulla Jonsson, tfn 070-571 73 33 Birsta köpcentrum: Beisi Sundin, tfn 073-801 24 00 Östersund: Göran Hansson, tfn 070-314 24 61, Mats Fhanér, tfn 070-334 97 00 Fakta Olyckor och tillbud i järnvägskorsningar har minskat sedan början av 90-talet. Under 2004 vände kurvan uppåt igen. 2000 förolyckades en person och en person skadades allvarligt. 2004 förolyckades tre personer, tre skadades allvarligt och fyra fick lindriga skador. I regionen finns drygt 2 800 järnvägsövergångar, varav 880 är obevakade. Länkar på: http://www.banverket.se/templates/Pressmeddelande____13454.asp Film Chansa inte (3,4 Mb, Windows Media-fil) Dokument Affisch (2,2 Mb, pdf) Foto på affischen utomhus (2 Mb, tiff) Mer information Om plan/järnvägskorsningar Olycksstatistik Kontakta Beisi Sundin säkerhetsinformatör 026-14 46 93 073-801 24 00 beisi.sundin@banverket.se Conny Jonsson informationschef 026-14 48 39 07838-865 62 04 conny.jonsson@banverket.se

Ämnen

  • Kontrakt, uppdrag