Pressmeddelande -

Chansa inte i korsningen bilväg – järnväg!

2006-05-19 Nu fortsätter Banverkets kampanj "Chansa inte" med en omfattande affischering vid centralt belägna platser i totalt 21 kommuner i Västsverige. Affischkampanjen ingår som en del av en stor "Chansa inte"-kampanj som under året bedrivs runt om i landet. Syftet är att uppmärksamma bilförare på faran med att chansa vid järnvägsövergångar (plankorsningar). Bakgrunden till kampanjen är att antalet tillbud till olyckor vid plankorsningar visat en oroväckande ökning de senaste åren. Anledningen är att respekten för rött ljus minskar och att bilförare chansar på att hinna över spåren när bommen är på väg ned. Kommunerna och de ca 110 affischeringsplatserna har valts ut mot bakgrund av var problemen anses som störst och där de kan få bästa möjliga genomslagskraft. Affischen kommer att sitta uppe i sju dagar i varje kommun under olika veckor under våren. Repetition till hösten Till hösten återkommer Banverket med en liknande affischkampanj med samma omfattning. I december planeras utomhusaktiviteter i Halmstad, Borås, Kungsbacka, Trollhättan, Skövde och Karlstad. Bioreklam tillbaka i november Under åtta veckor fram till början av april gick en reklamkampanj på SF-biograferna i Göteborg, Halmstad, Trollhättan och Karlstad. Missade du den återkommer chansen i höst. Samma film kommer att visas från mitten av november och åtta veckor framåt i Halmstad, Borås, Trollhättan och Karlstad.

Ämnen

  • Kontrakt, uppdrag