Pressmeddelande -

Framtidens järnväg i Västsverige

Hur kan framtidens järnväg bidra till att lösa framkomlighets- och miljöproblem i Västsverige och samtidigt bidra till en långsiktigt hållbar utveckling? Det finns många frågor och stora förhoppningar på järnvägen och vad den kan bidra med i framtiden. Idéstudien Spår 2050, som Banverket nu presenterar, innehåller tankar kring hur järnvägssystemet i Västsverige kan komma att fungera och se ut i framtiden. Idéstudie - Spår 2050 Banverket har i samverkan med Västra Götalandsregionen (VGR), Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och stadsbyggnadskontoret i Göteborg (SBK) arbetat fram en idéstudie som beskriver hur ett framtida järnvägssystem bör fungera. I en serie workshops har samarbetsparterna, med företrädare från ca 30 organisationer, däribland 21 kommuner i Västsverige, diskuterat en möjlig utveckling av trafik, järnväg och bebyggelse. - Tillsammans har vi skissat på tänkbara principer för en framtida konkurrenskraftigt järnväg, berättar Birgitta Hellgren, chef för Strategisk planering på Banverket i Göteborg. Vi har fokuserat på en framtida regional struktur där bebyggelsen och järnvägen är lokaliserad och dimensionerad på ett bra och genomtänkt sätt både med avseende på pendlingsmöjligheter och miljöpåverkan. Vår planeringshorisont har varit 50 år. Framtidens resbehov Idéstudien Spår 2050, presenterar en principiell struktur för en effektiv och konkurrenskraftig järnväg som uppfyller människors resbehov i framtiden. Principer som tjänstemännen som deltagit i arbetet tycker är intressanta att föra ut och diskutera vidare som underlag för nya prioriteringar av framtida investeringar. Strukturen bygger på tre zoner runt Göteborg inom en radie på 30, 50 och 90 km. Genom att trafikförsörja varje zon med ett eget tågsystem kan de flesta större orter få hög tillgänglighet och konkurrenskraftiga restider till Göteborg. Den totala restiden för pendlig bör inte överstiga en timma och skall alltid kunna konkurrera mot bilen. - Det stora deltagandet i workshoparna med en blandning av människor med olika bakgrund som diskuterat utvecklingen har varit av ett stort värde, säger Birgitta Hellgren. Att tillsammans diskutera hur man samverkar i dessa frågor startar kreativa processor hos många och det är vår förhoppning är att diskussionerna skall fortsätta med idéstudien Spår 2050 som underlag. Du kan ladda hem rapporten som ett pdf-dokument (7,1Mb) http://www.banverket.se/upload/9355/Sp2050_bok_lag_x.pdf Framtida tågsystem och bebyggelsestruktur i en långsiktig hållbar region kring Göteborg För mer information kontakta: Birgitta Hellgren Chef Strategisk planering Tfn 031-10 32 30 Mobil 070-623 32 30 Västra banregionens presstjänst Tfn 031-10 32 07 Information om projektet: http://www.banverket.se/templates/StandardTtH____13451.asp, Järnvägen/Utvecklingsprojekt

Ämnen

  • Politik