Pressmeddelande -

Godstrafiken flyttar från väster till öster på Blekinge kustbana

Under perioden 15 maj till 31 augusti kör godstågen på Blekinge kustbana på sträckningen öster om Karlshamn. Det görs som en anpassning till de pågående elekrifieringsarbetena på banan. Detta innebär att signal- och bomanläggningarna på sträckan Karlshamn-Karlskrona åter tas i bruk, efter att ha varit avstängda sedan elektrifieringsarbetena på Blekinge kustbana påbörjades i juni 2005. Under det gångna året har godstågen trafikerat den västliga delen av kustbanan, mellan Kristianstad-Karlshamn och efter sommaren blir det åter den sträckan som gäller. Natt som dag, på oregelbundna tider, trafikeras banan i sin helhet av arbetståg. Arbetet fortskrider Arbetet med elektrifieringen pågår med full intensitet längs hela banan - stolpar sätts, elledningar dras, kablar läggs, broar byggs om etc. - Det kan inte sägas tillräckligt ofta att det är förenat med livsfara att vistas i järnvägsområdet. Inte bara för individen själv, utan även för tågpersonal, järnvägsarbetare, trafikanter och kringboende, säger Lars-Bertil Persson, platsansvarig på Banverket. Godståg och spårburna arbetsfordon är stora och tunga och har lång bromssträcka. Dessutom är det enligt lag förbjudet att vistas på och vid spåren. Järnväg får bara korsas på tillåtna järnvägsövergångar. Blekinge kustbana är en 12,5 mil lång enkelspårig järnväg mellan Kristianstad och Karlskrona. Elektrifieringen av banan startade i juni 2005 och pågår i två år. Den totala kostnaden för elektrifieringen beräknas till cirka 820 miljoner kronor. Under upprustningen är järnvägen stängd för persontrafik, men den är inte tom på trafik; utöver spårgående arbetsfordon går också godståg.

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan

Regioner

  • Blekinge