Pressmeddelande -

Nya spårväxlar i Stenstorp - för ökad säkerhet

Under helgerna vecka 20 och 21 kommer Banverket att byta två spårväxlar i Stenstorp, på Västra stambanan. Projektet är ett led i Banverkets arbete för säker och punktlig trafik på Västra stambanan. Det första spårväxelbytet sker den 20-21 maj, från lördag kl. 14.30 och till söndag kl.15.00. Arbetet fortsätter med den andra växeln den 27-28 maj från lördag kl. 12.00 och till söndag kl.12.00. - Arbetet genomförs både nattetid och dagtid och boende nära järnvägen kan komma att bli störda på grund av buller under tiden arbetet pågår, berättar Benny Harryson, projektledare på Banverket i Falköping. Vi ber om överseende med eventuella olägenheter.

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan

Regioner

  • Västra Götaland