Pressmeddelande -

Nytt järnvägsspår kopplas in i Kolbäck 25-28 maj

Banverket förbättrar järnvägen och resandemiljön i Kolbäck. Under Kristi himmelfärdshelgen kopplas ett nytt spår in och en ny plattform tas i bruk för resenärerna. Arbetena medför att all tågtrafik stängs av natten 25 maj till morgonen den 28 maj och ersätts med bussar. De omfattande arbetena i Kolbäck startade 2005 och syftar till att tågen ska kunna hålla en högre hastighet och på så sätt kunna minska tågförseningarna. Ombyggnaden ingår som en del av det avtal som MIAB (Mälarbanans Intressenter AB) tecknade 1998 med regeringen. Just nu byggs en ny bro över Kolbäcksån som beräknas vara klar under hösten. Dessutom har ett nytt spår på en dryg kilometer lagts förbi stationen och en helt ny plattform har byggts. Mellan kl. 02.30 den 25 maj och kl.09.30 den 28 maj är all tågtrafik avstängd för inkopplingsarbetet för el- och signalsystemen för det nya spåret. Frågor om ersättningstrafiken under trafikavbrottet hänvisas till SJ. Läs mer om projektet Kolbäck http://www.banverket.se/templates/StandardTtH____2584.asp Kontaktpersoner Bo Falge Projektledare Banverket Tel. 08-762 34 54 bo.falge@banverket.se Jan Fernö Projektledare NCC Tel. 070-632 59 94

Ämnen

  • Kontrakt, uppdrag