Pressmeddelande -

Ogräsbekämpning höjer säkerheten på järnvägen

I sommar bekämpar Banverket ogräs och vegetation på banvallar, bangårdar och stationer. Den främsta orsaken är att vegetationen medför säkerhetsrisker. Banverket använder noggrant testade metoder och det godkända ogräsmedlet Roundup Bio. - Vi bekämpar ogräset för att säkerheten på järnvägen alltid kommer i första hand. Vi vill att våra kunder och vår personal ska känna sig trygga, säger Göran Olofsson, underhållschef för Södra banregionen. Ogräs, gräs och annan vegetation som växer i banvallen intill spåren medför flera problem. Det skymmer låga signaler för tågförarna. Personal som arbetar vid spåren kan snubbla eller halka. Vegetation som lägger sig på spåret kan medföra att tåghjul slirar eller halkar. Omvänt medför torrt gräs på banvallen risk för gräsbränder, som kan sprida sig till skog längs banan. På lång sikt kan också växande vegetation växa ner i banvallen och göra den instabil. Besprutning eller avstrykning Banverket använder två metoder för att bekämpa ogräset, besprutning och avstrykning. På banan används metoden att bespruta. På stationer och bangårdar används metoden att stryka av (pensla) medlet direkt på ogräset. Tåget med avstrykaren kör i en hastighet av 5 km/h, medan besprutningståget arbetar i en hastighet på 25 km/h. Ute på järnvägslinjen görs bekämpningen vartannat år. På bangårdar görs det varje år. Tågen kör inte vid regn och inte när det blåser mer än 5 meter per sekund, för att bekämpningsmedlet inte ska sprida sig. - För att störa trafiken så lite som möjligt utförs arbetet i så stor utsträckning som möjligt på natten, säger Lars H Olsson, miljöhandläggare på Södra banregionen. Godkända medel och metoder Oavsett metod använder Banverket bekämpningsmedlet Roundup Bio med glyfosat som aktiv substans, som bryts ner i banvallen. Valet av medel och metoder görs i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Ogräsmedlet är godkänt av Kemikalieinspektionen och Banverkets kemikalieråd. Banverket arbetar efter Naturvårdsverkets föreskrifter vid all bekämpning. Inför sommaren skickar Banverket ut en anmälan och information till berörda kommuner om sommarens körplan. I samråd med berörda kommunerna inventeras också känsliga områden som inte bör besprutas, till exempel vattentäkter. Uppgifter om var och när de två bekämpningstågen arbetar finns i den bifogade färdplanen. Lars H Olsson Miljöhandläggare Södra banregionen 040-20 25 47 lars.h.olsson@banverket.se Presstjänst Södra banregionen 040-20 25 01 Körplanen för ogräståget och bestrykningståget i Södra banregionen (pdf öppnas i nytt fönster) Ogräsbekämpningen i Mellersta banregionen Läs mer om ogräsbekämpningen

Ämnen

  • Politik