Pressmeddelande -

Skanska bygger tre nya broar på Haparandabanan

Uppgraderingen av Haparandabanan pågår för fullt. Nu har ytterligare en entreprenad upphandlats. Det är Skanska Sverige AB som fått uppdraget att bygga tre nya så kallade samverkansbroar mellan Boden och Morjärv. Ordersumman är 12 miljoner kronor. Entreprenaden ligger på den befintliga delen av Haparandabanan, mellan Boden och Morjärv. Brobyten genomförs i Bjurån, Töreån och Vitån. De tre broarna är samverkansbroar och består av stålbalkar med en överbyggnad av betong. Gångbanor och broräcken är av stål. - Det är moderna broar som tål dagens och framtidens krav på tågtrafiken, säger projektledare Örjan Johansson vid Banverket. Broarna byggs utanför banan och byts ut under tågstopp. Brobytena tar 16 timmar och genomförs på senhösten år 2006. Arbetet startar i maj och avslutas under hösten 2007, med rivning av befintliga broar som inte används. - Vi har upphandlat det för oss totalekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Omslutningen på projektet är 12 miljoner kronor, säger Örjan Johansson, Banverket.

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Regioner

  • Norrbotten