Pressmeddelande -

Snart rullar tågen på ny del av Norrströmsbron

2006-05-24 Banverkets arbeten vid Tegelbacken har bl a inneburit att bredda Norrströmsbron, vid den s.k. getingmidjan. Broarbetet slutförs under Kristi himmelfärdshelgen så att tågen från och med måndag morgon kan färdas över en ny brodel. Under tre nätter i helgen, mellan midnatt och 06.00 arbetar Banverket med att koppla in de växlar som redan tidigare lagts för det nya spåret över den breddade bron. Dessutom ska signalsystemet provas och kontaktledningarna justeras. På måndag morgon, den 29 maj, kommer det första norrgående tåget att rulla över den nya brodelen på väg mot Stockholm C. Olika åtgärder Järnvägsarbetena vid Stockholm C, "projekt Tegelbacken" består av en mängd olika arbeten för att åstadkomma en bättre kapacitet, dvs fler tåg och tätare turer, innan pendeltågstunneln Citybanan är på plats, tidigast 2013. T ex kommer Banverket under hela hösten att arbeta med att anpassa plattformarna på Stockholm C. Arbetena vid Tegelbacken har pågått sedan 2004 och beräknas vara klara 2007.

Ämnen

  • Transport

Regioner

  • Stockholm