Pressmeddelande -

Vem vill bygga Citybanan?

Endast två anbud kom in när Banverket nyligen genomförde upphandlingen av den första arbetstunneln för att bygga pendeltågstation City i Stockholm. - För entreprenörer i anläggningsbranschen borde Citybanan vara ett oerhört intressant projekt, säger Kjell-Åke Averstad, chef Banverket Östra banregionen. Stockholmsregionen befinner sig i ett expansivt skede. Ett flertal mycket stora infrastrukturprojekt, både på järnvägs- och vägsidan ska byggas under de kommande tio åren. Sammantaget handlar det om investeringar på närmare 5 miljarder Euro. Vid en träff med leverantörer och byggentreprenörer från hela Europa i Stockholm under måndagen informerar Banverket, Vägverket och Stockholms stad om de kommande byggsatsningarna. Inför mötet konstaterar Banverket att mycket återstår för att öka byggbranschens intresse. - Med så svagt intresse från svenska företag som vi ser i vår senaste upphandling måste vi ytterligare intensifiera våra kontakter med den europeiska entreprenörsmarknaden, säger Kjell-Åke Averstad. Vi uppdragsgivare måste arbeta aktivt och samordna oss för att få en sund leverantörsmarknad med konkurrens om kontrakten. Byggstart i höst Nyligen tecknade Banverket, Stockholms läns landsting och Stockholms stad ett genomförandeavtal för Citybanan, en 6 km lång dubbelspårig järnväg i en tunnel genom centrala Stockholm. Det råder ett skriande behov av förbättrad spårkapacitet genom Stockholm och tidplanen för projektet är därför hårt pressad. Det är konsortiet Zublin Scandinavia AB - Odens Anläggning AB som nu fått uppdraget att bygga arbetstunneln som ska användas för transporter av bergmassor och material vid byggandet av Station City. Tunneln är 250 meter lång och mynnar på Stockholms centrals bangård. Tunnelbygget påbörjas när Banverket har fått tillstånd av miljödomstolen och ska vara färdigt i januari 2008. Inför byggstart genomförs förberedande arbeten, t ex omläggning av ledningar och byggnation av en utfart till Klarastrandsleden.

Ämnen

  • Politik