Gå direkt till innehåll
Nathalie Ringwall med sonen Vicent som insjuknade i typ 1-diabetes när han bara var 11 månader. Foto: Michael Mclain.
Nathalie Ringwall med sonen Vicent som insjuknade i typ 1-diabetes när han bara var 11 månader. Foto: Michael Mclain.

Pressmeddelande -

Allt fler barn i Sverige drabbas av den livshotande och obotliga sjukdomen – så ser statistiken ut där du bor

År 2021 insjuknade 973 barn i Sverige i den obotliga sjukdomen typ 1-diabetes. Det är mer än en tioprocentig ökning, eller hundra fler barn än året innan, visar Nationella Diabetesregistrets årsrapport 2022.
–Varje enskilt barn som drabbas av denna livshotande och obotliga sjukdom är en tragedi för de drabbade och deras familjer, säger Barndiabetesfondens generalsekreterare Åsa Soelberg.

Antalet insjuknade barn i typ 1-diabetes, upp till 17 år, har generellt stigit de senaste åren. 2018 insjuknade till exempel 806 barn i Sverige. År 2021 insjuknade 979. Sverige är ett av de länder som har högst förekomst av typ 1-diabetes i världen. Även med hänsyn tagen till befolkningstillväxt ökar insjuknandet i typ 1-diabetes. Karin Åkesson, ordförande för expertgruppen barndiabetesvården, Nationella Diabetesregistret och styrelseledamot i Barndiabetesfonden säger:
– Ja, om vi tittar på de senaste tio åren, så ser vi en viss ökning i incidens, alltså ett ökat antal insjuknade per hundratusen. Men vi kan inte uttala oss om vad det kan bero på, för det vet vi inte.

Åsa Soelberg säger:
– Vi måste öka stödet till den livsviktiga forskningen. Det är endast genom forskning som vi kan få fram ett botemedel mot denna svåra sjukdom.

Nästan hälften insjuknar under livshotande omständigheter
Nästan hälften av de minsta barnen, 0–2 år, har utvecklat ketoacidos när de diagnostiseras med typ 1-diabetes (år 2021). Ketoacidos, eller syraförgiftnng är ett livsfarligt tillstånd som kan inträffa vid bristfällig insulinproduktion.
– Antalet barn med ketoacidos vid diagnos av typ 1-diabetes har tyvärr också ökat de senaste åren, säger Åsa Soelberg. Det är livsavgörande att vi ökar kunskapen om sjukdomen. Inga barn ska ha utvecklat ketoacidos och behöva intensivvård för att det hos allmänheten och inom vården finns för lite kunskap om typ 1-diabetes.

Karin Åkesson säger:
– Vi behöver förnya vår information till sjukvården, barnhälsovården och befolkningen i stort om vilka symptomen på diabetes är och när man ska söka vård, för målet är att ingen som kommer till vården med nydebuterad typ 1-diabetes ska ha utvecklat ketoacidos. Det är viktigt att kunna tolka symtomen tidigare.

Idag lever mer än 58 000 personer, barn och vuxna med typ 1-diabetes i Sverige.
– Kunskapen om typ 1-diabetes måste ökas hos allmänheten, vården och skolan, för att fler personer ska få vård i tid. Men framför allt måste vi öka stödet till den livsviktiga forskningen – för att en dag kunna bota typ 1-diabetes, säger Åsa Soelberg.

Mer information
Vi hjälper dig som är journalist med fakta, statistik, bilder, grafik och annan information om typ 1-diabetes. Vill du intervjua barn eller föräldrar till barn som lever med sjukdomen? Kontakta Åsa Soelberg, generalsekreterare vid Barndiabetesfonden på e-post asa.soelberg@barndiabetesfonden.se eller telefon 0708-508-508.

Fakta
• Typ 1-diabetes är en livshotande och obotlig sjukdom.
• Sjukdomen kräver livslång, daglig behandling, med tusentals insulininjektioner varje år och dagliga blodsockerkontroller, livet ut.
• Trots modern teknik och bättre behandling leder typ 1-diabetes ofta till svåra följdsjukdomar och ett förkortat liv.
• Vem som helst kan drabbas, när som helst under livets gång.
• Ketoacidos, syraförgiftning orsakas av insulinbrist som inte bara leder till högt blodsocker, utan även kan leda till syror, så kallade ketoner som försurar blodet.

Bilagor
Graf 1: Antal insjuknade barn från år 2001 till år 2021. Uppgifterna för år 2022 är ännu obekräftade och publiceras därför inte ännu.
Graf 2: Antal insjuknade barn, per 100 000 invånare, från år 2010 till år 2021. Uppgifterna för år 2022 är ännu obekräftade och publiceras därför inte ännu.
Graf 3: Andelen barn år 2021 som vid insjuknande hade utvecklat livshotande ketoacidos.
Graf 4: Så många vuxna och barn lever med typ 1-diabetes i landet olika regioner, år 2021.
PDF:
Fyra vanliga symptom för att upptäcka typ 1-diabetes.

Ta del av hela Nationella Diabetesregistret Årsrapport för 2022 här

Läs hela intervju med Karin Åkesson från tidningen Sticket nr 2 2023 här

Ämnen

Kategorier


Om Barndiabetesfonden
Barndiabetesfonden grundades 1989 av professor Johnny Ludvigsson och är idag Sveriges största finansiär av forskning kring typ 1-diabetes. Barndiabetesfonden har 90-konto och är medlem i Giva Sverige. Förutom insamling till forskning så driver vi projekt som syftar till att ge hjälp och stöd till drabbade barn, ungdomar och deras familjer. Barndiabetesfondens beskyddare är H.K.H. Kronprinsessan Victoria.

För mer infor: www.barndiabetesfonden.se.

Om typ 1-diabetes
Typ 1-diabetes är en autoimmun sjukdom där kroppens eget immunförsvar angripit cellerna i bukspottskörteln och förstört dem så att de inte längre kan tillverka insulin. Varför detta sker vet man inte och man vet heller inte varför typ 1-diabetes ökar. Över 900 barn och minst lika många vuxna i Sverige insjuknar varje år. Typ 1-diabetes är den absolut vanligaste, livshotande och obotliga sjukdomen som drabbar barn och unga i Sverige. Trots modern teknik och bättre behandling leder typ 1-diabetes ofta till följdsjukdomar och förkortad livslängd.

Kontakter

Åsa Soelberg

Åsa Soelberg

Presskontakt Generalsekreterare Press- och mediakontakt 0708-508 508

Det enda som kan lösa knuten om orsaken till typ 1-diabetes är mer forskning

Barndiabetesfonden bildades 1989 av professor Johnny Ludvigsson och är idag Sveriges största finansiär av typ 1-diabetes. Förutom insamling till forskning driver fonden även projekt till hjälp och stöd för drabbade barn, ungdomar och familjer.

Barndiabetesfonden
Industrigatan 9
582 77 Linköping