Gå direkt till innehåll
2023 års Johnny ludvigsson-pristagare har utmärkt sig genom sitt arbete för att utveckla förebyggande behandling för typ 1-diabetes. Foto: John Rosencranz
2023 års Johnny ludvigsson-pristagare har utmärkt sig genom sitt arbete för att utveckla förebyggande behandling för typ 1-diabetes. Foto: John Rosencranz

Pressmeddelande -

Enterovirus i fokus när Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-priser delas ut

Barndiabetesfonden har glädjen att meddela att årets Johnny Ludvigsson-pristagare är professor Heikki Hyöty, Tammerfors, och Virginia Stone, Stockholm. De prisas för sina insatser för forskningen kring enterovirus och deras betydelse för uppkomsten av typ 1-diabetes.

Heikki Hyöty, verksam vid Tammerfors universitet i Finland, erhåller Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-pris till Framstående Barndiabetesforskare i Norden. Han får priset för sitt arbete med enterovirus och vaccin, med syfte att utveckla en förebyggande behandling för typ 1-diabetes. Priset består av 250.000 kr och ett diplom.

– Att motta detta högt ansedda pris är en stor ära för mig personligen. Det representerar ett betydande vetenskapligt erkännande och en fortsättning på den nordiska tradition som upprätthålls av Barndiabetesfonden, vilken jag värderar mycket högt. Jag är särskilt tacksam över prisets uppmuntrande inverkan på många människor som har arbetat tillsammans med mig under de senaste åren - vetenskap är ett lagarbete och samarbete behövs för att vi ska nå våra mål, säger Heikki Hyöty.

Årets Johnny Ludvigsson-pris till Yngre Barndiabetesforskare i Sverige går till Virginia Stone vid Karolinska Institutet i Stockholm. Hon får priset inte minst för sitt arbete med preklinisk prövning av vaccin mot enterovirus. Priset är 50.000 kr och ett diplom.

– Det är en stor ära och ett privilegium att motta Johnny Ludvigssons pris 2023 till yngre forskare inom typ 1-diabetes. Vi arbetar hårt för att fullt ut förstå orsakerna till denna livslånga sjukdom, och detta pris fyller mig med inspiration att fortsätta mina forskningsansträngningar i sökandet efter förebyggande behandlingar för typ 1-diabetes. Barndiabetesfonden har varit ett viktigt stöd för vårt arbete genom att generöst finansiera min forskning under de senaste 10 åren. Därför är det särskilt speciellt att få det erkännande som detta pris innebär, säger Virginia Stone.

Per-Ola Carlsson, professor vid Uppsala universitet och i år sammankallande för den priskommitté som utser pristagarna, kommenterar:

- Årets pristagare har varit fundamentala för att förstå enterovirus roll i sjukdomsuppkomsten, samt att på basen av dessa fynd pröva strategier att vaccinera mot enterovirusinfektioner och i förlängningen skapa möjlighet att förhindra sjukdomsuppkomst, säger Per-Ola Carlsson


Priskommitténs motiveringar lyder:

För Heikki Hyöty

”Priset tilldelas professor Heikki Hyöty. Han får priset för sitt långvariga arbete inom typ 1-diabetesforskningen; i synnerhet för sina insatser för att utreda den roll enterovirus spelar i etiologin för typ 1-diabetes, såväl som för att ha varit en av dem som lett utvecklandet av vaccin mot enterovirus under senare år, med målsättning att kunna förebygga sjukdomen.”


För Virginia Stone

”Priset tilldelas dr Virginia Stone för hennes insatser i arbetet med att belysa den roll enterovirus spelar för typ 1-diabetes, och då särskilt den viktiga prekliniska prövningen av vacciner mot enterovirus och därmed utvecklingen av en potentiellt förebyggande behandling för sjukdomen.”


Om Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-priser

Varje år delar Barndiabetesfonden ut två priser i Johnny Ludvigssons namn till framstående barndiabetesforskare i Norden och i Sverige. Pristagarna utses, efter en öppen nominering och bedömning av nominerade kandidater, av en priskommitté bestående av Barndiabetesfondens Vetenskapliga råd tillsammans med de senaste tre mottagarna av respektive pris. Pristagarna offentliggörs varje år på Barndiabetesfondens grundare Johnny Ludvigssons födelsedag den 16 oktober.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Om Barndiabetesfonden
Barndiabetesfonden grundades 1989 av professor Johnny Ludvigsson och är idag Sveriges största finansiär av forskning kring typ 1-diabetes, och den enda aktören med enskilt fokus på sjukdomen. Genom att stötta forskning som syftar till att förebygga, bota eller lindra typ 1-diabetes hos barn, ungdomar och vuxna är vårt mål att besegra sjukdomen till år 2040. Barndiabetesfonden har 90-konto och är medlem i Giva Sverige. Förutom insamling till forskning så driver vi projekt som syftar till att ge hjälp och stöd till drabbade barn, ungdomar och deras familjer. Barndiabetesfondens beskyddare är H.K.H. Kronprinsessan Victoria.

Läs mer om vårt arbete på barndiabetesfonden.se

Om typ 1-diabetes

Typ 1-diabetes är en autoimmun sjukdom där kroppens eget immunförsvar angripit cellerna i bukspottskörteln och förstört dem så att de inte längre kan tillverka insulin. Varför detta sker vet man inte och man vet heller inte varför typ 1-diabetes ökar. Idag lever över 50 000 barn och vuxna i Sverige med typ 1-diabetes. Det är den absolut vanligaste, livshotande och obotliga sjukdomen som drabbar barn och unga i Sverige. Trots modern teknik och bättre behandling leder typ 1-diabetes ofta till följdsjukdomar och förkortad livslängd.

Kontakter

Åsa Soelberg

Åsa Soelberg

Presskontakt Generalsekreterare Press- och mediakontakt 0708-508 508

Det enda som kan lösa knuten om orsaken till typ 1-diabetes är mer forskning

Barndiabetesfonden bildades 1989 av professor Johnny Ludvigsson och är idag Sveriges största finansiär av typ 1-diabetes. Förutom insamling till forskning driver fonden även projekt till hjälp och stöd för drabbade barn, ungdomar och familjer.

Barndiabetesfonden
Industrigatan 9
582 77 Linköping