Pressmeddelande -

Typ 1-diabetes – dödlig, obotlig och påverkar ungdomars psykiska hälsa

En ny undersökning från Barndiabetesfonden visar att okunskapen om typ 1-diabetes påverkar ungdomars psykiska mående.
Typ 1-diabetes är den vanligaste allvarliga, obotliga och livshotande sjukdomen bland barn och ungdomar i Sverige.

Inte många vet vad typ 1-diabetes är och hur sjukdomen faktiskt påverkar hela livet. Många tror att det handlar om livsstilsfaktorer som dåliga matvanor och brist på motion. En annan vanlig missuppfattning är att sjukdomen är ganska lätt att leva med. Så är det inte. Typ 1-diabetes kan drabba vem som helst och påverkar alla aspekter av livet. De som drabbas, måste ställa om helt: insulinberäkningar, blodsockermätningar och larm dygnet runt, året om. Noggrann planering av vardagen krävs och framtidsdrömmar krossas.

En ny undersökning visar dessutom att dessa barn och ungdomars psykiska hälsa påverkas mer än vad man tidigare trott. Många ungdomar bekymrar sig för vardagen och känner stor oro inför framtiden. I en ålder när framtiden ska kännas ljus, funderar de över hur sjukdomen påverkar hälsan och förkortar livslängden.

“Jag är rädd för att dö tidigare än mina vänner" *

Ungdomarna känner sig också väldigt beroende av sina föräldrar. Sjukdomen försenar den frigörelse som annars naturligt sker i tonåren. Det är jobbigt med föräldrarnas tjat men samtidigt är det skrämmande att klara sig själv.

”Hur ska jag klara av att leva själv och orka ta hand om diabetesen hela mitt liv?” *

Ett stort problem är även samhällets okunskap. 80 procent av de tillfrågade ungdomarna upplever att människor utanför familjen har låg kunskap om typ 1-diabetes. Okunskapen medför dåligt stöd och förståelse från omgivningen. Många drabbade ungdomar möts därför av fördomar som leder till utanförskap och skam.

“Många känner inte till typ 1-diabetes. Jag vill inte att de ska tycka att det är äckligt eller att jag får skylla mig själv som har fått sjukdomen.” *

Något som gör mig ledsen, frustrerad och rent ut sagt förbannad är att okunskapen i samhället om typ 1-diabetes bidrar negativt till ungdomarnas psykiska mående, säger Åsa Soelberg, generalsekreterare för Barndiabetesfonden.

Ett av Barndiabetesfondens viktigaste uppdrag är att öka kunskapen om typ 1-diabetes hos allmänhet, vård och skola. Det psykiska måendet hos unga med typ 1-diabetes skulle förbättras om samhällets kunskap om sjukdomen ökade, fortsätter Åsa Soelberg.

I den årliga rapporten om typ 1-diabetes finns fler resultat om hur ungdomars psykiska hälsa påverkas av deras sjukdom. Där finns även intervjuer, citat, fakta och infografik om typ 1-diabetes.

*Frisvar från undersökningen.


Om undersökningen

Barndiabetesfonden har undersökt det psykiska måendet hos ungdomar med typ 1-diabetes. Undersökningen bygger på en enkätstudie med intervjuer med 232 ungdomar, 11-18 år, med diagnosen typ 1-diabetes. Datainsamlingen genomfördes under fyra veckor, 4 maj till och med 4 juni 2023.

Fakta om typ 1-diabetes:

 • Typ 1-diabetes kan inte förebyggas. Alla kan drabbas.
 • 8 000 barn lever med typ 1-diabetes i Sverige – det gör att vi är topp 2 i världen efter Finland (incidens).
 • Varje dag drabbas cirka tre barn av typ 1-diabetes i Sverige. Det motsvarar mer än 30 skolklasser per år.
 • Typ 1-diabetes är en obotlig och vissa fall dödlig sjukdom.
 • Det är tre gånger vanligare med psykisk ohälsa hos ungdomar med typ 1-diabetes.
 • För flickor med typ 1-diabetes är det dubbelt så vanligt med ätstörningar som för flickor utan sjukdomen.

Statistik från undersökningen:

  • 80 procent av ungdomarna upplever att människor utanför familjen har låg kunskap om sjukdomen.
  • 1 av 3 ungdomar har blivit retad eller kränkt på grund av sin typ 1-diabetes.
  • Mer än var tredje ungdom med typ 1-diabetes upplever att de får dåligt stöd i skolan.

  Mer information

  Vi hjälper dig som är journalist med fakta, statistik, bilder och annan information om typ 1-diabetes. Vill du intervjua forskare, läkare eller en familj som lever med sjukdomen? Vi förmedlar kontakten.

  Relaterade länkar

  Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

  Kategorier

  • psykisk hälsa
  • rapport om typ 1-diabetes
  • undersökning

  Om Barndiabetesfonden
  Barndiabetesfonden grundades 1989 av professor Johnny Ludvigsson och är idag Sveriges största finansiär av forskning kring typ 1-diabetes, och den enda aktören med enskilt fokus på sjukdomen. Genom att stötta forskning som syftar till att förebygga, bota eller lindra typ 1-diabetes hos barn, ungdomar och vuxna är vårt mål att besegra sjukdomen till år 2040. Barndiabetesfonden har 90-konto och är medlem i Giva Sverige. Förutom insamling till forskning så driver vi projekt som syftar till att ge hjälp och stöd till drabbade barn, ungdomar och deras familjer. Barndiabetesfondens beskyddare är H.K.H. Kronprinsessan Victoria.

  Läs mer om vårt arbete på barndiabetesfonden.se

  Om typ 1-diabetes

  Typ 1-diabetes är en autoimmun sjukdom där kroppens eget immunförsvar angripit cellerna i bukspottskörteln och förstört dem så att de inte längre kan tillverka insulin. Varför detta sker vet man inte och man vet heller inte varför typ 1-diabetes ökar. Idag lever över 50 000 barn och vuxna i Sverige med typ 1-diabetes. Det är den absolut vanligaste, livshotande och obotliga sjukdomen som drabbar barn och unga i Sverige. Trots modern teknik och bättre behandling leder typ 1-diabetes ofta till följdsjukdomar och förkortad livslängd.

  Kontakter

  Åsa Soelberg

  Presskontakt Generalsekreterare Press- och mediakontakt 0708-508 508

  Relaterat innehåll