Gå direkt till innehåll
Barnplantornas unika familjeläger uppdaterar föräldrarna för att kunna välja!

Pressmeddelande -

Barnplantornas unika familjeläger uppdaterar föräldrarna för att kunna välja!

Barn med hörselnedsättning utifrån ett livsperspektiv

Barnplantornas trettonde familjeläger för familjer till barn med cochleaimplantat/hörapparat är en populär tradition i Barnplantornas verksamhet för våra medlemmar. Många har längtat till Sundsgårdens folkhögskola utanför Helsingborg.

Vi lever i en tid när modern hörselteknologi, antingen det gäller cochleaimplantat eller andra typer av hörapparater, erbjuder barn och ungdomar med hörselnedsättning stora möjligheter till delaktighet i vårt gemensamma samhälle. Föräldrar är idag uppdaterade och vet att kunskap ger makt att driva igenom anpassningar i förskola och skola för barnen. Forskning visar att ”maternal sensitivity”, d.v.s. föräldrars förmåga och lyhördhet inför sitt barns behov, är avgörande för barnets utveckling av språk och kognition. Trygga och välinformerade föräldrar ger trygga barn. Hörselhabiliteringen i Sverige har fortfarande långt kvar i sin utveckling till att verka utifrån evidensbaserad intervention med ett fokus på hela barnet och inte funktionsnedsättningen. Sedan mer än tjugo år vet vi att förväntningarna om vad barn med dövhet/hörselnedsättning kan åstadkomma fortsatt är pinsamt låga i Sverige. Fler och fler föräldrar och professionella hoppar på det så kallade Kunskapståget framåt, men social kontroll i den del av vårt samhälle som fortsatt väljer att benämna sig döv/hörselvärld är stor och hämmar utvecklingen av modern familjeintervention.

Aldrig har möjligheterna varit större

I boken Hörseln – det första sinnet skrev framlidne dr. Konrad Konradsson

"Vi lever i en tid då nedsatt hörsel kan repareras, kompenseras och till och med återskapas. Många människor som förr hade fått leva med en hörselnedsättning har idag möjligheten att genom implantat, inopererade hjälpmedel, eller genom hörapparater som blivit högteknologiska få hjälp att höra igen".

Det har Barnplantorna tagit fasta på och erbjuder i sedvanlig ordning ett kursprogram i tiden vid kursveckan (familjelägret) för föräldrar och aktiviteter för 70 barn! Internationella såväl som nationella forskare/experter är på plats för att uppdatera föräldrarna, men också för att erövra unika erfarenheter direkt från föräldrar och barn. Genom dialog, samverkan och ett tvärvetenskapligt synsätt, några av Barnplantornas ledord, utvecklas och förändras hörselhabiliterande verksamheter till att omfatta inte bara barnet med hörselnedsättning utan till ett tydligt familjefokus. Barnplantorna fortsätter att använda det moderna uttrycket familjeintervention och att verka under vårt motto, Med Passion att Höra och Höra till.

Mer om familjelägret och kursprogram återfinns på Barnplantornas familjeläger 2022

Under familjelägret rapporterar vi på Facebook, Instagram och Twitter under #barnplantornasfamiljeläger2022.

BARNPLANTORNA

Ämnen

Kategorier


BARNPLANTORNA är en riksorganisation för föräldrar till barn/ungdomar med cochleaimplantat (CI), hörapparater, benförankrade hörapparater (Baha) samt andra typer av hörapparater. BARNPLANTORNA ger ut en tidning, Barnplantabladet samt bedriver kurs- och informationsverksamhet till föräldrar och yrkesverksamma inom området barn med hörselnedsättning.

En riksorganisation för föräldrar till barn med hörselnedsättning oberoende av typ av hörhjälpmedel.

BARNPLANTORNA är en intresseorganisation för föräldrar till barn med cochleaimplantat, CI, och barn med hörapparat, Baha (benförankrade hörhjälpmedel) samt andra typer av hörapparater/hörselsystem . Förbundet ger ut tidningen Barnplantabladet, och består av ett nätverk av föräldrar och professionella verksamma inom förskola, skola och habilitering av barn med hörselnedsättning. CI är ett tekniskt avancerat hörhjälpmedel som delvis är inopererat och ger en artificiell hörsel.
BARNPLANTORNA bedriver riksomfattande kursverksamhet för föräldrar och professionella inom habilitering, förskola och skola.
www.barnplantorna.se.

BARNPLANTORNA
Vaktmansgatan 13A
426 68 VÄSTRA FRÖLUNDA
Sverige