Pressmeddelande -

Kärnbränslet lämnar Barsebäck

Inbjudan till grannar och massmedia Kärnbränslet lämnar Barsebäck Välkommen fredagen den 26 maj kl. 10.00 – 13.30 �� Barsebäck ett år efter stoppet �� Vad händer i framtiden �� Visning av anläggningen �� Lättare måltid (landgång) och frågestund �� M/S Sigyn avgår med använt bränsle Kärnkraftverket i Barsebäck stängde sin andra reaktor den 31 maj 2005. Idag förvaras det använda kärnbränslet i bassängerna i reaktorhallen. Bränslet kommer att skeppas till CLAB under sommaren 2006 med start den 26 maj. Med två block i drift 1999 hade Barsebäck 440 anställda. Till detta kom ca 100 tekniska konsulter samt väktare, städ- och kökspersonal. Totalt en arbetsplats för ca 600 personer. År 2006 är Barsebäck fortfarande en stor arbetsplats. Totalt är 250-300 personer dagligen sysselsatta på verket. Många som tidigare jobbade för Barsebäck jobbar idag med uppgifter för kärnkraftverket i Ringhals. Anmälan görs till Barsebäcksverkets informationschef, Lars-Gunnar Fritz, tfn 046-72 42 71 eller 070-564 70 18. Se även www.barsebackkraft.se Tacksamt om ni senast den 23 maj meddelar namn + personnummer via e-mail: fzl@barsebackkraft.se

Ämnen

  • Miljö, energi

Regioner

  • Skåne

Relaterade event