Gå direkt till innehåll
Kerendia (finerenon) kommer att ingå i högkostnadsskyddet för patienter med kronisk njursjukdom i samband med typ 2-diabetes enligt beslut av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)

Pressmeddelande -

Kerendia (finerenon) kommer att ingå i högkostnadsskyddet för patienter med kronisk njursjukdom i samband med typ 2-diabetes enligt beslut av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)

Stockholm, den 23/9, 2022, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har beslutat att läkemedlet finerenon ska ingå i högkostnadsskyddet för patienter med kronisk njursjukdom (stadium 3-4 med albumiuri) associerad med typ 2-diabetes hos vuxna.1 TLV skriver idag gällande finerenon: ”subventioneras endast för behandling av kronisk njursjukdom (stadium 3 och 4 med albuminuri) associerad med typ 2 diabetes hos vuxna.”

Finerenon godkändes i februari 2022 under varumärket Kerendia™ för behandling av kronisk njursjukdom (stadium 3 och 4 med albuminuri) i samband med typ 2-diabetes hos vuxna, baserat på resultat från fas III-studien FIDELIO-DKD. 2

”Finerenon ingår nu i högkostnadsskyddet för patienter med kronisk njursjukdom i stadium 3-4 med albuminuri i samband med typ 2-diabetes, vilket är patienter som löper ökad risk för kardiovaskulära och njurrelaterade händelser”, säger Martin Stagmo, Medicinsk chef, Bayer Sverige.

Om finerenon (Kerendia®)

Finerenon är den första icke-steroidala, selektiva mineralokortikoidreceptor (MR) antagonist som visar positiva resultat för njurar, hjärta och kärl hos patienter med kronisk njursjukdom i samband med typ 2-diabetes.2 I T2D tros MR-överaktivering bidra till progression av njursvikt och kardiovaskulär skada genom metabola, hemodynamiska, inflammatoriska och fibrotiska faktorer.

Om kronisk njursjukdom vid typ 2-diabetes

Kronisk njursjukdom (CKD) är ett vanligt och potentiellt dödligt tillstånd. CKD utvecklas oftast asymptomatiskt och oförutsägbart, med många symtom som inte uppträder förrän sjukdomen är långt framskriden. CKD är en av de vanligaste komplikationerna som uppstår från diabetes och är också en oberoende riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdomar. Upp till 40 % av alla patienter med typ 2-diabetes utvecklar kronisk njursjukdom. Trots riktlinjer för behandling har patienter med CKD och T2D fortsatt hög risk av CKD-progression och kardiovaskulära händelser. Det uppskattas att CKD påverkar mer än 160 miljoner människor med T2D över hela världen. Kronisk njursjukdom vid typ 2-diabetes är den främsta orsaken till en njursjukdom i slutstadium, som kräver dialys eller en njurtransplantation för att överleva. Patienter med kronisk njursjukdom och typ 2-diabetes löper tre gånger större risk att dö av en kardiovaskulär orsak än av enbart typ 2-diabetes.

Om Bayers engagemang inom kardiovaskulära och njursjukdomar

Bayer är en innovationsledare inom hjärt- och kärlsjukdomar, med ett mångårigt engagemang för att leverera vetenskap för ett bättre liv genom att utveckla en portfölj av innovativa behandlingar. Hjärtat och njurarna är nära förbundna när det gäller hälsa och sjukdomar. Bayer arbetar inom ett brett spektrum av terapeutiska områden med nya behandlingsmetoder för patienter med hjärt- och njursjukdomar. Dessa patientgrupper har ofta stora otillfredsställda medicinska behov. Bayer har idag ett antal läkemedel inom hjärta-och kärl och flera läkemedelskandidater finns i olika stadier av preklinisk och klinisk utveckling. Tillsammans återspeglar dessa produkter företagets strategi för forskning, som prioriterar läkemedel med stor potential för förbättrad behandling av patienter med hjärt- och kärlsjukdom.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Stagmo; MD, Ph.D, FESC

Country Medical Director, Sweden

Bayer AB

Email: martin.stagmo@bayer.com

Phone: +46 70 7932561

Petra Eurenius, presskontakt

Email: petra.eurenius@kingstreetpr.se

Mobil: +46 70 918 65 62

För IR-relaterade frågor, kontakta:

Bayer Investor Relations Team
Tel: +49 214 30-72704

E-post: ir@bayer.com

www.bayer.com/en/investors/ir-team

Om Bayer

Bayer är ett forskande globalt läkemedelsföretag med kärnkompetenser inom life science-områdena hälsovård och nutrition. Fötetagets produkter och tjänster är utvecklade för att hjälpa människor, växter och djur att frodas genom att stödja ansträngningar för att bemästra de stora utmaningarna som en växande och åldrande befolkning ställer. Bayer har åtagit sig att bedriva hållbar utveckling och skapa en positiv påverkan med sina verksamheter. Samtidigt strävar koncernen efter att öka sin lönsamhet och skapa värde genom innovation och tillväxt. Varumärket Bayer står för förtroende, pålitlighet och kvalitet över hela världen. Under räkenskapsåret 2021 sysselsatte koncernen cirka 100 000 personer och omsatte 44,1 miljarder euro. FoU-kostnaderna före särskilda poster uppgick till 5,3 miljarder euro. För mer information, gå till www.bayer.com och www.bayer.se

Läs mer på www.tlv.se

Ämnen

Kategorier


Om Bayer
Bayer är en global koncern med kärnkompetens inom life science-områdena hälsa och näring. Produkterna och tjänsterna syftar till att hjälpa människor och möta utmaningarna med en åldrande och växande befolkning. Bayer har som målsättning att skapa värde genom innovation och tillväxt. Bayer har förbundit sig att följa principerna för hållbar utveckling och att agera som ett socialt och etiskt ansvarstagande företag. Varumärket Bayer står för förtroende, pålitlighet och kvalitet. Under räkenskapsåret 2019 hade koncernen cirka 104 000 anställda och omsatte 43,5 miljarder euro. Investeringarna uppgick till 2,9 miljarder euro, R&D-kostnader till 5,3 miljarder euro. För mer information, besök www.bayer.se.

Bayer är en global koncern med kärnkompetens inom life science-områdena hälsa och näring.

Bayer är en global koncern med kärnkompetens inom life science-områdena hälsa och näring. Produkterna och tjänsterna syftar till att hjälpa människor och möta utmaningarna med en åldrande och växande befolkning. Bayer har som målsättning att skapa värde genom innovation och tillväxt. Bayer har förbundit sig att följa principerna för hållbar utveckling och att agera som ett socialt och etiskt ansvarstagande företag. Varumärket Bayer står för förtroende, pålitlighet och kvalitet. Under räkenskapsåret 2019 hade koncernen cirka 104 000 anställda och omsatte 43,5 miljarder euro. Investeringarna uppgick till 2,9 miljarder euro, R&D-kostnader till 5,3 miljarder euro. För mer information, besök www.bayer.se.

Bayer AB
Berzelius väg 35
169 26 Solna