Gå direkt till innehåll
Margot Barolo & The Kinship Method
Margot Barolo & The Kinship Method

Pressmeddelande -

Designer Margot Barolo får Stockholm stads kulturstipendium för The Kinship Method

The Kinship Method är ett projekt för alla som är intresserade av konstnärligt arbete och design och som nu uppmärksammas av Stockholms stad. Projektet har initierats och drivits av Margot Barolo, designer och programansvarig på Form vid Beckmans Designhögskola och är ett led i Beckmans satsning på konstnärlig ämnesutveckling.

Förändrad designerroll & nya sätt att producera design 

I The Kinship Method utmanar fem formgivare sig själva och varandra genom att pröva nya metoder som skapar ny kunskap och ifrågasätter idéerna om hur design skapas. I förlängningen uppstår alternativa designerroller och fler sätt att producera design på. I slutändan är det konsumenterna som gynnas genom en mer mångfacetterad och inkluderande design som också kan nå viktiga grupper som idag hamnar i skymundan.

– Att projektet uppmärksammas är ett tecken på att det finns en längtan efter att se att det finns alternativa vägar inom design. Designerns roll idag vilar på äldre strukturer som begränsar designerns möjligheter att vara med och påverka produktion. Om vi utvecklar förutsättningarna för designers och processer inom produktion skulle det kunna hända fantastiska saker. Nya tekniska förutsättningar öppnar nya dörrar. Jag hoppas att projektet och bokens innehåll kan inspirera till att se hur design kan användas som ett medel att påverka och att designerns roll är allt annat än statisk, säger Margot Barolo.

Projektet har visats i utställningar på Sven-Harrys konstmuseum och Rian Designmuseum. Tidigare i år kom också boken om projektet ut på Arvinius Orfeus Förlag. I höst presenteras projektet även i en föreläsningsserie på Beckmans Designhögskola.

Konstnärlig forskning på Beckmans Designhögskola

2017 inledde Beckmans Designhögskola en satsning på konstnärlig forskning. Sedan dess har tre olika forskningsprojekt genomförts vilka har kopplingar till våra utbildningsområden form, mode och visuell kommunikation. Projekten har presenterats i olika format under 2020 samtidigt som nya forskningsprojekt har initierats.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Om Beckmans Designhögskola

Beckmans Designhögskola i Stockholm utbildar inom tre konstnärliga kandidatprogram (180 hp): Form, Mode och Visuell kommunikation. Design finns överallt och skapar förutsättningar både kulturellt och ekonomiskt. Därför är utbildning i designämnen viktigt i dagens samhälle där visuell och materiell kultur konsumeras men också behöver utmanas och ifrågasättas. 

Design kan också vara lösningen på gemensamma samhällsproblem och fungerar som ett verktyg för att främja ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Design kan ställa frågor, utmana, påverka och utveckla vår samtid. Design kan möta globala och lokala utmaningar och design kan bidra till en mer rättvis och inkluderande framtid. www.beckmans.se

Presskontakt

Sofia Hulting

Sofia Hulting

Presskontakt Kommunikatör 073-3866969

Beckmans Designhögskola

Beckmans Designhögskola i Stockholm utbildar inom tre konstnärliga kandidatprogram (180 hp): Form, Mode och Visuell kommunikation samt den förberedande utbildningen Beckmans Kvällsskola. Ny kunskap och nya perspektiv på humanism, mångfald, jämlikhet och hållbarhet genomsyrar utbildningen som vilar på konstnärlig grund.

Beckmans Designhögskola
Brahegatan 10
114 37 Stockholm