Pressmeddelande -

Blommor för bin! WWF beviljar stöd till Bee Urban för att hjälpa bina att få mer mat på landet.

Projektet bygger på att etablera en så kallad bifodergröda på 1 000 hektar icke produktiv åkermark innan 2020 i ett samarbete med lantbrukare i södra Sverige. Bifodergrödan ska främst erbjuda humlor och andra vilda bin pollen och nektar men även andra organismgrupper gynnas av åtgärden. Blommor för bin syftar till att ta vara på lantbrukares- och allmänhetens naturvårdsintresse för att hejda utarmning av biologisk mångfald i jordbrukslandskapet. Projektet ligger helt i linje utformningen av det nya landsbygdsprogrammet och har god potential att utgöra modell för andra länder med liknande problematik avseende minskande populationer bland vilda pollinerare.
Medel för att finansiera insatserna samlas in från allmänheten. Man blir helt enkelt fadder till de vilda bina på samma sätt som tambina fått faddrar i stadsmiljön. Målet är projektet ska kunna skalas upp och vara hållbart att driva över tid.

Bli fadder till en humla! Mer information kommer snart!

Beeurban.se

http://www.wwf.se/vrt-arbete/innovativ-naturvrd/1614601-innovativ-naturvrd-projekt-2015

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • bee urban
  • bin
  • ekosystemtjänst
  • pollinering
  • pressbild

Regioner

  • Skåne

Bee Urban har som första företaget i Sverige, kanske i hela världen, tagit på sig rollen att bidra till ökat antal bin genom att erbjuda företag en helt ny CSR-profil med hjälp av bikupor i stadsmiljö. Vi hjälper företag att säkerställa en av de ekosystemtjänster som deras egen företagsidé vilar på. Oavsett om  CSR-arbetet vill lägga fokus på matproduktion, CO2-neutralisering eller biologisk mångfald så är Bee Urban ett nytänkande och relevant inslag för en hållbar miljöpolicy!

Presskontakt

Josefina Oddsberg

Presskontakt Grundare Press, forskning och utveckling. 0703690320