Video -

En sammanfattning av Christers föreläsning för blivande psykologer om Belbins forskning.

Christer har sedan 1998 föreläst för blivande psykologer på psykologen på Stockholms Universitet om Belbins forskning om "Varför vissa Management Team Presterar bättre än andra". Belbin släppte sin forskning 1981 där han fann att en kombination av olikhet presterar bättre än team sammansatt av likhet. Än idag finns det de som tror att bra chefer, säljare ser ut på ett stereotypt sätt.
 • License: Creative Commons Attribution
  With a Creative Commons license, you keep your copyright but allow people to copy and distribute your work, provided they give you credit. You permit others to copy, distribute, display and perform the work, as well as make derivative works based on it.
 • File format: .flv
 • Length: 9:52
Download

Subjects

 • Education

Categories

 • christer b jansson
 • belbin
 • ledningsgruppsutveckling
 • team tester
 • teambuilding
 • team
 • affärer
 • visibility management
 • belbin teamroller
 • belbin chefsroller
 • teamwork
 • teamcoaching
 • utveckling av projektteam
 • belbin svenska ab
 • ledarskap
 • teamledarskap
 • grupputveckling
 • att förutsäga olika teams prestation
 • teamtester
 • grupp
 • grupp process

Press contacts

Christer B Jansson

Press contact Grundare och VD Att utveckla och leda företagets dagliga verksamhet 073 073 5044

Related content