Gå direkt till innehåll
Teknik-, service- och konsultbolaget bemt AB har genom att ansluta sig till SBTi åtagit sig att bidra till att begränsa den globala uppvärmningen till  1,5 °C.
Teknik-, service- och konsultbolaget bemt AB har genom att ansluta sig till SBTi åtagit sig att bidra till att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C.

Pressmeddelande -

bemt i gröna ledartröjan med vetenskapliga utsläppsminskningsmål

Det Malmö-baserade teknikbolaget bemt AB har tagit ytterligare ett steg mot att stärka sin position som grön förebild i teknikkonsultbranschen genom att ansluta sig till Science Based Targets-initiativet (SBTi). ”Det här är en tydlig markering från vår sida att vi tar vårt miljöansvar på största allvar”, uttrycker Michael Brannefalk, vd för bemt AB.

SBTi:s formella godkännande av bemt AB:s utsläppsminskningsmål utgör en viktig milstolpe i företagets hållbarhetsarbete. Både de direkta (scope 1) och indirekta (scope 2) utsläppen i verksamheten ska framöver minskas till de nivåer som krävs för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C, vilket är den mest ambitiösa målsättningen i Parisavtalet.

”Om vi ska kunna bli en del av en gemensam lösning på klimatkrisen gäller det att vi agerar proaktivt. Det räcker inte att följa strömmen, utan vi måste själva visa vägen inom vår egen bransch”, säger Michael Brannefalk.

SBTi är ett samarbete mellan några av världens ledande miljöorganisationer, inklusive CDP, United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) och World Wide Fund for Nature (WWF). Syftet med samarbetet är att hjälpa företag att sätta vetenskapligt förankrade klimatmål.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Om bemt AB

bemt AB är ett teknik-, service- och konsultbolag med huvudkontor i Malmö och avdelningar i Kristianstad, Helsingborg, Stockholm och Sundsvall.

bemt tillhandahåller lösningar inom ventilation, ovk, styr och regler, kyla, tryckluft, elteknik, solceller och service management. Till kunderna hör industrier, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, butiker, handelsbolag, bensinbolag m.m. i hela landet.

bemt AB ingår i bemtgruppen som verkar i flera olika branscher. Koncernen omsätter cirka 350 mnkr, och verksamhetsområdet är Skandinavien.

Kontakter

Michael Brannefalk

Michael Brannefalk

Presskontakt VD

Relaterat innehåll

Er partner inom fastighetsteknik

Vår affärsidé är att hjälpa fastighetsägare energioptimera befintliga och nyproducerade fastigheter med hjälp av den senaste tekniken. Vi vill bidra till sänkta underhålls- och driftkostnader samt minska den totala CO2-påverkan.

Som en komplett leverantör inom service, projektering och installation inom våra verksamhetsområden skapar vi kostnadseffektiva lösningar för våra kunder. Vi erbjuder även teknisk konsultation.

bemt AB
Topplocksgatan 4
212 41 Malmö
Sweden