Pressmeddelande -

beQuoted nyhetsbrev: Regeringsproposition kan ge sänkta arbetsgivaravgifter för restauranger (Nordic Service Partners)

beQuoted nyhetsbrev nr 46 2007 Nyhetsbrevet finns på: http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2007-46/bbb-2007-46.htm Hej, Vi har analyserat tre företag. Det första är en restaurangoperatör som växer genom förvärv och nyetableringar med mycket kända varumärken. Det andra är ett detaljhandelsföretag inom järnhandeln som växer i raketfart och med lönsamhet. Även det tredje är ett lönsamt detaljhandelsföretag, som är storsäljare av kända köksprodukter. I dagens nummer kan Du därför läsa om Nordic Service Partners, Swedol och The Empire. Trevlig läsning! Thomas Lindgren Regeringsproposition kan ge sänkta arbetsgivaravgifter för restauranger » Nordic Service Partners har haft ytterligare ett framgångsrikt kvartal, även om en viss avmattning märkts i Danmark. Aktien har backat sedan tredje kvartalsrapporten, men en sänkt arbetsgivaravgift samt flytten till Stockholmsbörsen kan bli triggers för aktiekursen. Swedol rapporterar fortsatt kraftig tillväxt » Swedols tredje kvartal brukar vara förhållandevis svagt, men denna gång ökade rörelsevinsten med hela 76 procent jämfört med 2006. Under hösten har bolaget också öppnat två nya butiker och tecknat kontrakt på tre nya sådana. The Empire ökar vinsten i snabb takt » Miljödebatten hjälper upp försäljningen av SodaStream, som har blivit en succé. The Empire mer än fördubblar resultatet under årets tre första kvartal, till 1,18 kronor per aktie jämfört med 2006. beQuoted tror på ett helårsresultat på 2,28 kronor per aktie. Till p/e 10 är aktien billig. I detta nummer Nordic Service Partners Swedol The Empire Regeringsproposition kan ge sänkta arbetsgivaravgifter för restauranger - Grönt ljus krävs från EU, finansminister Anders Borg är optimistisk Nordic Service Partners (NSP) har haft ytterligare ett framgångsrikt kvartal, även om en viss avmattning märkts i Danmark. Aktien har backat sedan tredje kvartalsrapporten, men en sänkt arbetsgivaravgift samt flytten till Stockholmsbörsen kan bli triggers för aktiekursen. Delårsrapporten visar på fortsatt tillväxt För 2007 års första nio månader blev siffrorna som följer: • Omsättning: 400,5 Mkr (262,9), +52 % • EBITDA: 26,2 Mkr (13,3) • Resultat efter finansnetto: 6,1 Mkr (5,2) • Vinst per aktie: 0,05 kr (0,04) Av omsättningsökningen på 52 procent var 18 procentenheter organisk tillväxt och 34 procentenheter kom via förvärv. Rörelsemarginalen låg på 3,6 procent mätt sedan årsskiftet (3,1), och på 4,9 procent mätt under tredje kvartalet (5,7). Under tredje kvartalet, som förvisso brukar vara ett av de starkaste, uppnådde bolaget en EBITDA-marginal på cirka 8 procent (8). Detta trots kostnader för nyetableringar av så kallade food courts. Räknar med att omsätta 565 miljoner kronor NSP:s prognos för helåret 2007 är en omsättning på cirka 565 miljoner kronor. Resultatet före avskrivningar (EBITDA) bedöms nå ungefär 40 miljoner kronor, exklusive kostnaderna för OMX-noteringen. Det är en liten justering sedan halvårsrapporten då helåret bedömdes hamna omkring 575 miljoner kronor, med ett resultat före avskrivningar överstigande 40 miljoner kronor. Sedan halvårsskiftet 2007 redovisar bolaget försäljningssiffrorna varje månad. Den 13 november kom oktoberuppgifterna. Omsättningen blev 50,5 miljoner kronor, en ökning med 35 procent jämfört med samma månad förra året. För jämförbara enheter ökade försäljningen med 2 procent (hittills i år +8 procent). Proposition lagd om sänkta arbetsgivaravgifter I slutet på oktober kom regeringens proposition om sänkta arbetsgivaravgifter för bland annat restauranger. Regeringen vill minska avgifterna med drygt 22 procentenheter. Ändringen är tänkt att gälla från årsskiftet, men först krävs ett godkännande från EU-kommissionen. Finansminister Anders Borg är optimistisk efter sitt besök i Bryssel och hoppas att ett positivt beslut därifrån ska komma före årsskiftet. Genomförs förändringen är det mycket positivt för NSP. Det får dock inte "full" effekt för bolaget, de anställda som är mellan 18 och 25 år har ju redan en reducering med cirka 10 procentenheter. beQuoted tror att det ger en ökad vinst före skatt nästa år med mer än 20 miljoner kronor. Noteringsprocessen till Stockholmsbörsen löper enligt plan Förberedelserna för flytten av aktien till Stockholmsbörsen går som beräknat. - Vi planerar att ansöka om listning på OMX i december, förtydligar vd Ulf Wahlstedt. Som ett led i förberedelsen för noteringen på Stockholmsbörsen kommer en sammanläggning av bolagets aktier att genomföras (så kallad omvänd split). Varje 40-tal av befintliga aktier kommer att ersättas av en ny aktie (eventuell avrundning kommer att göras uppåt). Som ytterligare ett steg i börsförberedelserna valdes Niklas Midby till ny styrelseledamot vid en extra bolagsstämma den 30 oktober. Niklas Midby har stor erfarenhet från den finansiella sektorn och börsen. Viss avmattning i Danmark Företaget har märkt en viss avmattning på marknaden, framför allt i Danmark. Det är dock inget som bara drabbat NSP. - Konsumtionen har gått ner överlag i Danmark, berättar Ulf Wahlstedt, som tror att det kan bero på att priserna på bostäder i bland annat Köpenhamn har fallit mycket det senaste halvåret. NSP kommer som tidigare meddelat att starta två större Burger King-restauranger i Danmark i slutet på året. Ulf Wahlstedt tror att de kommer att ge ett betydande tillskott till omsättningen under 2008. Förseningar i köpcentrumbyggen Etableringen av två nya food courts som är planerade under slutet av året har försenats, beroende på att de aktuella köpcentrumen inte byggts färdigt i tid. - Alla anstränger sig till det yttersta för att bli färdiga till julhandeln, säger Ulf Wahlstedt. Så NSP kommer förhoppningsvis att kunna öppna sina nya food courts innan årsskiftet. Risk för höjda livsmedelspriser Som man kunnat läsa i pressen nyligen förväntas livsmedelspriserna gå upp framöver på grund av ökade världsmarknadspriser på spannmål. Ulf Wahlstedt tror inte att det får någon större inverkan på NSP, och att man i så fall kan kompensera sig med höjda priser. - Taco Bar har en hel del inköp i dollar, och där gynnas vi i stället av dollarkursens nedgång, tillägger Ulf Wahlstedt. Aktiekursen har sjunkit omotiverat mycket Fastän resultatet för tredje kvartalet var i stort sett i enlighet med beQuoteds förväntningar, har aktien ändå sjunkit märkbart. Om vi ska gissa så är det främst avmattningen i Danmark och kanske förseningen med food courts som förorsakat nedgången. Det kan också vara så att kursnedgången i sig har gett fortsatt nedgång samtidigt som börsklimatet i allmänhet har varit dåligt. beQuoted tycker att det därmed har uppstått ett utmärkt köptillfälle, åtminstone när börsoron har lagt sig. GÖRAN OFSÉN goran.ofsen@beQuoted.com Marknadsplats First North Ulf Wahlstedt VD Nordic Service Partners NSP expanderar organiskt för tillfället. Man integrerar ett antal förvärv. Detta löper enligt plan. 40 restauranger och 3 food courts hade NSP vid utgången av oktober. Food corts är restauranglösningar för köpcentrum, gallerior och arenor. Niklas Midby har valts in i styrelsen, vid en extra bolagsstämma. Han har stor erfarenhet från den finansiella sektorn och börsen. Nästa händelse 2008-02-21 Bokslutskommuniké 2007 Mer info Läs mer på beQuoted Hemsida Swedol rapporterar fortsatt kraftig tillväxt - Både försäljningen och rörelsemarginalen ökade under tredje kvartalet Swedols tredje kvartal brukar vara förhållandevis svagt, men denna gång ökade rörelsevinsten med hela 76 procent jämfört med 2006. Under hösten har bolaget också öppnat två nya butiker och tecknat kontrakt på tre nya sådana. Fortsatt stark försäljning och goda marginaler Delårsrapporten för de första nio månaderna 2007 gav följande siffror: • Omsättning: 503,6 Mkr (355,5), +42% • Resultat efter finansnetto: 69,0 Mkr (41,2) • Vinst per aktie: 1,55 (0,92) De 12 jämförbara butikerna har ökat försäljningen med 30,4 procent. De bidrog med ett nästan lika stort belopp till den totala försäljningsökningen som de sex butiker som öppnats under de senaste 21 månaderna (ej jämförbara butiker). Av försäljningen fördelar sig 367,5 miljoner kronor på butiker och 136,1 miljoner kronor på postorder inklusive internetförsäljning. Försäljningen via nätet startades för ett drygt år sedan och uppgick till 18,7 miljoner kronor. - Vi ser att både befintliga och nya kunder handlar via nätet, säger vd Markku Piippo till beQuoted. Ett betydande skäl för att göra så tror vi är att det är så bekvämt. Det tredje kvartalet 2007 var starkt. Försäljningen ökade med 39,2 procent jämfört med förra året. Bruttomarginalen steg med 2,9 procentenheter till 36,5 procent (33,6). Prognos lämnad för 2007 Swedol förväntar sig ett positivt slut på 2007. För helåret väntas försäljningen uppgå till 710 - 730 miljoner kronor. Rörelseresultatet förväntas hamna omkring 100 miljoner kronor. beQuoted räknar med att detta motsvarar en vinst på 2,25 kronor per aktie, något över vår tidigare prognos. Även BörsInsikt och Remium har legat något lägre än bolaget i sina prognoser, medan HQ Bank legat några ören högre. beQuoted trodde att flytten av centrallagret till Örebro skulle ge märkbar inverkan på resultatet, men så verkar inte bli fallet. - Kostnaderna för flytten blir inte stora, avslöjar Markku Piippo. Lagret i Örebro har vi ju redan, det blir lite extra varutransporter från gamla lagret dit och dubblerad personal under en kort tid. Fem nya butiker redan klara för 2008 Under oktober - november har kontrakt på tre nya butiker ingåtts. Därmed är det klart med ett tillskott på fem butiker under nästa år, målet att öppna 4 - 5 nya butiker per år är redan uppnått för 2008. Senast idag har en ny butik slagit upp portarna. Butiken ligger i Berga handelsområde i Kalmar. Den blir Swedols tjugonde butik. Swedol gynnas av dollarkursens försvagning Ungefär 30 procent av inköpen görs i Asien, och valutan är dollar. - Den andelen kommer att öka framöver, men i vilken takt vet vi inte, berättar Markku Piippo. Dollarkursens utveckling har varit positiv för Swedol, men den senaste tidens nedgång har man ännu inte dragit full nytta av, eftersom bolaget valutasäkrar cirka hälften av de inköp som görs i dollar. Bolaget har anställt en ny finansdirektör För att förstärka ekonomifunktionen inför nästa års flytt till Stockholmsbörsen, vilken Markku Piippo ser som en viktig kvalitetsstämpel, har man anställt en ny CFO. Denne kommer att börja på företaget i januari. Aktiekursen har fallit Swedolaktien har följt med i börsens allmänna nedåtriktade trend. Men beQuoted ser ingen anledning till någon nedvärdering. Bolaget har goda förutsättningar för en fortsatt hög tillväxt, och utifrån det är aktien aptitligt värderad. GÖRAN OFSÉN goran.ofsen@beQuoted.com Marknadsplats First North Markku Piippo VD Swedol Swedol överträffar samtliga kommunicerade finansiella mål under tredje kvartalet. Omsättning +39% (mål +20% per år) Avkastning på eget kapital 42% (mål minst 25%) Rörelsemarginal 16,1% (mål 13%) Veckans Affärer gav i år Swedol utmärkelsen "årets superföretag" för tredje året i följd. Kostnaderna för inköpta varor tenderar att öka under 2008. Swedol räknar med att kunna kompensera detta genom att höja sina egna priser. Nästa händelse 2008-02-22 Bokslutskommuniké 2007 Läs mer på beQuoted Hemsida The Empire ökar vinsten i snabb takt - Miljödebatten hjälper upp försäljningen av SodaStream och ger goda marginaler Miljödebatten hjälper upp försäljningen av SodaStream, som har blivit en succé. The Empire mer än fördubblar resultatet under årets tre första kvartal, till 1,18 kronor per aktie jämfört med 2006. beQuoted tror på ett helårsresultat på 2,28 kronor per aktie. Till p/e 10 är aktien billig. The Empire skapar tre affärsområden Sedan förra rapporten har The Empire valt att införa tre affärsområden. Dessa är, med omsättningssiffror för de första tre kvartalen 2007: • Hårvård: 42,1 Mkr • Dryckesmaskiner: 116,6 Mkr • Hushållsmaskiner: 15,7 Mkr Orsaken till uppdelningen är att tydliggöra strukturen i företaget. Även att befästa integrationen av Gerby, som förvärvades i början av 2006. Gerby innehöll hårvårdsprodukter (BaByliss), kaffemaskiner (ingår i Dryckesmaskiner) och hela segmentet Hushållsmaskiner. God försäljning av SodaStream ger goda marginaler The Empire bjuder aktieägarna på en fin rapport för tredje kvartalet 2007. Sedan årsskiftet blev siffrorna enligt följande: • Omsättning: 180,5 Mkr (130,2), +39% • Resultat efter finansnetto: 15,1 Mkr (5,6) • Vinst per aktie efter schablonskatt: 1,18 kr (0,44), +169% • Vinstmarginal: 8,4 procent (6,1) Egentligen är jämförelsesiffrorna inte riktigt korrekta. Dotterbolaget Gerby finns inte med i siffrorna för 2006 förrän det kom in i koncernen under andra halvan av mars 2006, vilket gör att årets ökning ser större ut än vad den egentligen är. beQuoted bedömer att den underliggande omsättningsökningen ligger omkring 25 procent. För tredje kvartalet 2007 stämmer jämförelsesiffrorna bättre: • Omsättning: 83,4 Mkr (60,2), + 39% • Resultat efter finansnetto: 7,9 Mkr (2,2) • Vinst per aktie efter schablonskatt: 0,62 kr (0,17), +258% • Vinstmarginal: 9,5 procent (3,7) Den organiska tillväxten under tredje kvartalet har varit klart starkare än tidigare under året. Det tyder på att tillväxten i The Empire håller på att accelerera. Som vi skrev i beQuoted nyhetsbrev nr 30 2007 har försäljningen av SodaStream tagit rejäl fart under tredje kvartalet. Debatten om kranvattnets miljöpåverkan har naturligtvis hjälpt till. Internationaliseringen, bland annat med lanseringen av SodaStream och Saeco i Finland samt C3 i Ryssland, lär också ge viktiga bidrag till den ökade tillväxttakten. beQuoted tror på helårsomsättning på 310 miljoner kronor The Empire upprepar sin omsättningsprognos för helåret. Enligt företaget väntas försäljningen nå eller överstiga 300 miljoner kronor under 2007. Under fjärde kvartalet 2006 låg omsättningen på 85,6 miljoner kronor. För att bolaget ska nå en försäljning på 300 miljoner kronor på helåret krävs en försäljning på 120 miljoner kronor under sista kvartalet 2007. Det skulle innebära en ökning på 40 procent. Det vill säga att tillväxten under slutet av året blir exakt i nivå med tredje kvartalet. beQuoteds tidigare prognos är en omsättning på 320 miljoner kronor. Detta kräver en omsättning under sista kvartalet på 140 miljoner kronor, eller en tillväxt på 64 procent jämfört med motsvarande period 2006. Bakom bedömningen ligger en tro på att försäljningen av SodaStream ska fortsätta att utvecklas starkt i Sverige och Finland. Därtill att försäljningstunga kaffemaskiner ska bli en storsäljare inför julhandeln och en kandidat till utmärkelsen "Årets Julklapp". Det kan dock vara i tuffaste laget, så vi väljer att tro på en ökning på dryga 50 procent. Därmed fås en omsättning under fjärde kvartalet på 130 miljoner kronor och en helårsomsättning på 310 miljoner kronor. Vinsten kan bli 2,28 kronor per aktie Dotterbolaget Gerby har en stor andel av sin försäljning i samband med julhandeln. beQuoted uppskattar att Gerby har 45 procent av sin helårsförsäljning under fjärde kvartalet. En ännu större andel av vinsten infaller då. Om Gerby kan omsätta 175 miljoner kronor för helåret 2007, bör försäljningen under fjärde kvartalet bli 75 - 80 miljoner kronor. Vinstmarginalen kan bli 11 - 12 procent. Det skulle bli 8 - 9 miljoner kronor i kvartalsvinst efter finansnetto. För Soda Stream tror vi att omsättningen hamnar runt 50 miljoner kronor under fjärde kvartalet, med en vinstmarginal runt 13 - 14 procent. Totalt blir det knappt 7 miljoner kronor. Räkna ifrån 1 miljon kronor i oförutsedda engångskostnader. The Empire kan då göra ett resultat efter finansnetto under fjärde kvartalet på 14 miljoner kronor. Det blir 1,10 i vinst per aktie och därmed skulle helårsvinsten 2007 kunna hamna på 2,28 kronor per aktie. Aktien lågt värderad, p/e-talet 10 för 2007 Sedan förra gången vi skrev om The Empire (se beQuoted nyhetsbrev nr 30 2007) har aktien gått från 20 kronor till 22 kronor. Men även denna kursnivå ger endast ett p/e-tal på 10 på 2007 års beräknade vinst. Försäljningen av SodaStream lär fortsätta att öka i snabb takt i Sverige och i övriga nordiska länder även under 2008 och framåt. Därför lär även vinsten per aktie fortsätta att öka. Enligt vd Johan Kalling är företagets mål att den organiska tillväxten ska ligga på 25 procent om året. Till detta kommer förvärv. beQuoted tror att vinsten per aktie kan stiga till cirka 3 kronor per aktie under 2008. Plus effekter av eventuella förvärv. Mot bakgrund av detta anser vi att aktien med ett p/e-tal på 10 för 2007 och på 7 - 8 för 2008 är klart undervärderad. Vi tror på en fortsatt god kursutveckling under resten av 2007 och även under 2008. CHRISTER JÖNSSON christer.jonsson@beQuoted.com Marknadsplats AktieTorget Johan Kalling VD The Empire - Vår målsättning är växa organiskt med 25 procent per år. Till detta kommer förvärv. Den organiska tillväxten uppgick till 25 procent under de tre första kvartalen 2007, bedömer beQuoted. Under tredje kvartalet 2007 har den organiska tillväxten ökat till 39 procent. Vinstökningen blev 258 procent under kvartalet. Bakom detta ligger framför allt en kraftig ökning av försäljningen för SodaStream. Miljödebatten har drivit på försäljningen av SodaStream. Beräkningar visar att det mineralvatten på flaska som dricks i Sverige ger upphov till utsläpp av 34.000 ton koldioxid, motsvarande 8.500 oljeeldade villor. Kampanjer för att byta ut flaskvatten mot miljövänligt kranvatten har gett försäljningen av SodaStream en extra knuff. Gerby är genom BaByliss sponsor till Cancerfondens kampanj Rosa Bandet mot bröstcancer. Årets Julklapp kan bli en kaffemaskin. Allt fler svenskar väljer att skaffa en egen kaffemaskin för hemmabruk och Saeco har blivit en storsäljare. Nästa händelse 2008-02-19 Bokslutskommuniké 2007 Mer info Läs mer på beQuoted Hemsida Om beQuoted beQuoted publicerar nyheter och bolagsfakta för journalister och investerare. Uppdragsgivarna är noterade företag som vill att allmänheten ska få mer och bättre information om den egna verksamheten. Målgrupperna är nyhetsbyråer, finansiell press, aktiemäklare, riskkapitalister, institutionella och privata investerare. beQuoted väljer självständigt vad som skrivs och publiceras och garanterar att nyheter, analyser, bedömningar och slutsatser alltid görs oberoende av erhållen ersättning. beQuoted AB Sveavägen 31 111 34 Stockholm Tel 08-692 21 90 Fax 08-506 533 99 info@beQuoted.com www.beQuoted.com Prenumeration Om du vill prenumerera på beQuoteds nyhetsbrev klicka här Om du vill avsluta din prenumeration klicka här E-postadresser hanteras omsorgsfullt genom vår Privacy policy Synpunkter och kommentarer uppskattas Om du har synpunkter på innehåll, tips eller andra kommentarer att ge - hör då gärna av dig

Ämnen

  • Mat