Pressmeddelande -

beQuoted nyhetsbrev: Viktkontroll allt viktigare för Scandinavian Clinical Nutrition

beQuoted nyhetsbrev nr 15 2008 Nyhetsbrevet finns på: http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2008-15/bbb-2008-15.htm Hej, I det här numret har vi analyserat tre företag. Det första utvecklar och marknadsför vetenskapligt dokumenterade kosttillskott. Det andra utvecklar terminaler och betallösningar för kontokort med flera innovativa lösningar. Det tredje är ett rederi bygger vidare med fler båtar. Bolaget är på väg att bli ett ganska stort rederi inom småtanker. I dagens nummer kan Du läsa om Scandinavian Clinical Nutrition, West International och Svithoid Tankers. Trevlig läsning! Thomas Lindgren Viktkontroll allt viktigare för Scandinavian Clinical Nutrition » Scandinavian Clinical Nutrition (SCN) inleder ett intressant samarbete i syfte att utveckla ett diagnosiskt test som skall avgöra om en person är smittad av fetmavirus. Sedan tidigare har SCN rättigheterna till ett möjligt botemedel mot viruset. West Internationals orderbok en diger lunta » I beQuoted nyhetsbrev nr 52 2007 introducerade vi Järfällabolaget West International, som med smarta hårdvarulösningar skapar konsumentnära teknik kring betalkort. Den här gången har vi tittat närmare på ett annat av bolagets affärsområden. Svithoid Tankers bra långsiktig placering » Svithoid Tankers bygger vidare med fler båtar och är på väg att bli ett ganska stort rederi inom småtanker. I denna artikel tittar vi närmare på hur resultatet utvecklas i takt med att båtarna kommer i trafik och börjar generera långsiktiga överskott. I detta nummer Scandinavian Clinical Nutrition Svithoid Tankers West International Viktkontroll allt viktigare för Scandinavian Clinical Nutrition - Inleder samarbete kring virusrelaterad fetma Scandinavian Clinical Nutrition (SCN) inleder ett intressant samarbete i syfte att utveckla ett diagnosiskt test som skall avgöra om en person är smittad av fetmavirus. Sedan tidigare har SCN rättigheterna till ett möjligt botemedel mot viruset. Presstopp: Idag meddelas att styrelsen för Scandinavian Clinical Nutrition föreslår att extra bolagsstämma beslutar om företrädesemission om 37 miljoner kronor med övertilldelningsoption om 10 miljoner kronor. Syftet med emissionen är att säkerställa en förväntad kapitalbindning med anledning av ökad efterfrågan på bolagets produkter, bland annat på grund av OTC-registreringen av troxerutin (Coldizin). Samarbete med amerikansk expertis SCN inleder ett intressant samarbete med den amerikanske forskaren och professorn i näringslära Richard L Atkinson. För säkerhets skull ska påpekas att han inte ligger bakom den med tiden allt mer populära Atkins-dieten. Resultat från ett flertal studier stöder hypotesen att ett vanligt förkylningsvirus, AD36, kan påverka stamceller till att utmogna till fettceller och fettceller till att lagra mer fett. En amerikansk studie från Atkinsons forskargrupp visar att 30 procent av överviktiga personer bär spår (antikroppar) av att vara smittade av fetmaviruset. Det är en betydligt högre andel än de 11 procent bland normalviktiga som också utsatts för smitta. Ekonomisk potential i effektiva behandlingar Därmed finns misstankar om att viruset kan spela en betydande roll i den kraftiga framväxt av en allt större andel överviktiga personer i stora delar av världen. Överviktsrelaterade sjukdomar är redan idag en stor belastning för sjukvården och tar en ökande andel av dess resurser. Det gör att effektiva behandlingar mot övervikt blir ekonomiskt allt intressantare. Utveckling av diagnostiskt test Samarbetet går i ett första skede ut på att utveckla ett diagnostiskt test som skall kunna avgöra om en person är smittad av viruset eller inte. Utvecklingsarbetet kommer att bedrivas i samarbete med Karolinska Institutet (KI) inom ramen för ett nytt forskningssamarbete. Det nya samarbetet tillkommer utöver det långsiktiga forskningssamarbete som SCN och KI har sedan snart ett par år. Se beQuoted nyhetsbrev nr 33 2006 för en närmare beskrivning av det sistnämnda samarbetet. Avtalet mellan SCN och professor Atkinson innebär att utvecklingsarbetet skall bedrivas i det nyetablerade dotterbolaget Scandivir AB. SCN skall äga 70 procent och professor Atkinson 25 procent. Resterande andel ägs av mindre aktieägare. Förhoppningen är att de första diagnostiska testerna skall kunna vara färdigutvecklade inom sex till tolv månader. Möjlig behandling mot viruset Ett första steg till effektiv behandling mot fetmaviruset är naturligtvis att diagnostisera viruset. Men därefter måste motmedel sättas in mot viruset för att eventuell virusrelaterad fetma skall kunna motverkas. Sedan tidigare har SCN ett samarbete med norska Life Capitol. Det ger SCN rätt att exklusivt över hela världen marknadsföra en patentsökt naturlig biomarin substans, kallad N5G, med antiviral effekt. Tanken är att N5G skall kunna förebygga virusinfektioner av AD36. Rättigheterna till substansen löper i 20 år för SCN. Förutom att kunna användas som kosttillskott för att förebygga virusinfektioner har SCN tidigare sagt att det inte är osannolikt att substansen N5G kan utvecklas till läkemedel. Men en hel del utvecklingsarbete bland annat på Karolinska Institutet återstår. Eftersläpad marknadslansering i USA I beQuoted nyhetsbrev nr 1 2007 berättade vi om arbetet med att lansera viktkontrollpreparatet CUUR på bred front i USA. Från början var målet att lansera preparatet under 2007. Men lanseringen sköts till årsskiftet 2007/2008 och starten för viktminskningssäsongen. I gengäld har lanseringen breddats. Ulf Söderberg, vd för SCN, säger till beQuoted att lanseringsarbetet i USA av CUUR är i full gång och går enligt plan. Aktiva ingrediensen i Coldizin kan bli receptfritt läkemedel SCN är mer än viktminskningspreparat. Vi berättade om förvärvet av danska Nordic Phytopharma (NPP) i beQuoted nyhetsbrev nr 34 2007. Då ingick bland annat preparatet Coldizin, med en patenterad bioaktiv flavonoid som verkar mot förkylningssymptom, i förvärvet. Möjligheterna bedöms nu goda att få substansen registrerad som receptfritt läkemedel i EU och USA. Dessutom med måttliga investeringar och framför allt så snart som inom två år. Effektivare marknadsföring Ulf Söderberg berättar för beQuoted att fördelarna med en registrering som receptfritt läkemedel framför finns inom marknadsföringen av preparatet. Det är tillåtet att använda betydligt mer långtgående påståenden i marknadsföringen av receptfria läkemedel jämfört med kosttillskott. Såväl Coldizin som det andra viktiga preparatet från förvärvet av NPP, Immulina som stärker immunförsvaret, kommer att marknadsföras på ett betydande antal nya marknader efter nya distributionsavtal. Klinisk studie av Ledactin med Timrå IK SCN har även tagit sig in på högsta nivå inom idrottsvärlden. I samarbete med elithockeylaget Timrå IK genomförs en öppen klinisk pilotstudie av Ledactin. Syftet med studien är att verifiera att preparatet har positiva effekter på ledernas smidighet och kroppens återhämtning efter intensiv ansträngning. Resultat beräknas vara klara efter hockeysäsongens avslut. Tunga marknadsinvesteringar under 2007 I prognosen som fanns i prospektet inför introduktionen på NGM i slutet av 2006 prognostiserades en omsättning på 75 - 85 miljoner kronor under 2007, med en vinst efter skatt på 10 miljoner kronor. Som tidigare nämnts har det skett ett strategiskifte för lanseringen av CUUR på den amerikanska marknaden. Från en tidig försiktig lansering till en senarelagd bredare lansering, uppbackad av betydligt större marknadsinvesteringar. Det är ett viktigt skäl till att resultatet för helåret inte alls motsvarar vad som prognostiserades i prospektet från sent 2006. • Omsättning: 16,2 Mkr (2,6) • Resultat efter finansnetto: -63,5 Mkr (-21,2) • Vinst per aktie: -6,05 kr (-4,06) Marknadsinvesteringarna har intensifierats under fjärde kvartalet. Resultatet har också belastats av kostnader för noteringen på Oslo Axess och NGM Equity på ca 9 miljoner kronor. • Omsättning: 10,3 Mkr (0,8) • Resultat efter finansnetto: -31,4 Mkr (-7,0) • Vinst per aktie: -2,32 kr (-1,08) Stor potential men hög risk beQuoted bedömer att ett viktigt skäl till att äga aktier i SCN är samarbetet med Karolinska Institutet. SCN:s mening är att det kommer att bli svårare för företag att lansera preparat som inte är vetenskapligt testade. Folk vill veta att de preparat som de köper har den effekt som utlovas. Därför är tanken att en kvalitetshöjning för kosttillskott kommer att drivas fram genom allt mer medvetna konsumenter. I den processen är SCN mycket väl positionerade genom samarbetet med KI. beQuoted bedömer sammantaget att SCN är ett intressant företag med stor potential via flera intressanta uppslag. Men risken är också hög. I synnerhet till vilka kostnader och hur lång tid det kommer att ta att få ut produkterna på marknaden på ett lönsamt sätt. CHRISTER JÖNSSON christer.jonsson@beQuoted.com Marknadsplats NGM Equity Ulf Söderberg VD Scandinavian Clinical Nutrition Nutraceuticals är ett centralt begrepp för SCN. Nutraceuticals är en produktkategori som definieras som kosttillskott med vetenskapligt dokumenterad effekt. Professor Richard L Atkinson och Martin Schalling, professor på Karolinska Institutet Fetmaviruset AD36 misstänks spela en betydande roll bakom den ökade förekomsten av kraftig övervikt i många länder. Nya bolaget Scandivir AB etableras för att utveckla ett diagnostiskt test för att testa förekomsten av fetmaviruset AD36. Scandivir AB kommer att till 70 procent ägas av SCN och till 25 procent av professor Richard L Atkinson. Karolinska Institutet är ett av världens högst ansedda medicinska forskningsinstitut och en viktig partner till SCN. SCN har tillgång till forskningsmiljöer för produktutveckling samt experimentell och klinisk forskning. Kliniska studier kan därmed bedrivas kring SCN:s och andras produkter och även utveckling av helt nya nutraceuticals. Målet är att skapa god vetenskaplig dokumentation kring dessa produkter men med kortare tidshorisont till lönsamhet än för läkemedel. CUUR är ett kosttillskott för viktnedgång som bygger på naturliga ingredienser CUUR minskar fettupptaget och ökar förbränningen om man samtidigt ändrar sin livsföring. Ledactin påverkar ledfunktionen och kan minska tillfälliga ledsmärtor. En klinisk studie av Ledactin genomförs i samarbete med ishockeylaget Timrå IK. Nästa händelse 2008-05-09 Delårsrapport Q1 2008 Mer info Läs mer på beQuoted Hemsida West Internationals orderbok en diger lunta - Efterlängtat genombrott på den svenska bankmarknaden och ny stor order till Sydafrika I beQuoted nyhetsbrev nr 52 2007 introducerade vi Järfällabolaget West International, som med smarta hårdvarulösningar skapar konsumentnära teknik kring betalkort. Den här gången har vi tittat närmare på ett annat av bolagets affärsområden. Många år i bankbranschen West startade i Uppsala som importör och distributör av artiklar för PC- och kassasystem. Under 1990-talet kom verksamheten att specialiseras alltmer mot kassasystem. Det efterföljande året tog företaget över Banqits globala försäljning av teknisk kringutrustning till banker. Bankartiklarna utgör alltjämt ryggraden i bolagets omsättning med drygt 50 procent. Sortimentet av bankprodukter består huvudsakligen av betalterminaler, programmerbara tangentbord, specialiserade skrivare och olika maskiner för att hantera bankböcker. West köper in standardkomponenter från tillverkare i bortre Asien, lokalanpassar dem och sköter sedan mjukvaruintegreringen mot bankernas mjukvarusystem. - Samtliga produkter innehåller firmware som måste anpassas till respektive kunds system. Därför är varje installation en process där mjukvaran ska certifieras. Det brukar ta ungefär ett år, berättar vd Göran Sparrdal. Det tidskrävande certifieringsarbetet innebär som regel att banken inte är lika benägen att byta leverantör. Därtill kommer bankernas produktlivscykel. Vart femte år byts utrustningen ut, oavsett skick. Göran Sparrdal sätter därför mycket stort värde på Wests integrationskompetens. Försäljningen inom affärsområdet bankterminaler sker genom ett inarbetat internationellt nätverk av partners och distributörer. Bland kunderna återfinns några av världens stora multinationella företag. Genombrott i Sverige En av dessa referenskunder är Fujitsu, till vilken West sålt kassautrustning för butiksinstallationer under ett flertal år. Härom veckan kommunicerade West en större order på bankskrivare till svenska Fujitsu. Ordern innebär ett efterlängtat genombrott. - Äntligen har vi fått in en fot på den svenska bankmarknaden. Min förhoppning är att det här kommer att leda till fler order på hemmaplan, säger vd Göran Sparrdal. Ordern avser 2.000 bankskrivare och en prognos om ytterligare 1.000 enheter. Ordern ska levereras under en tvåårsperiod och ordervärdet uppgår till minst 10 miljoner kronor. Väl förankrade i Sydafrika Under hösten 2007 kommunicerade West en order om 4 miljoner kronor på betalterminaler och programmerbara tangentbord till sydafrikanska Absa Bank. Den order på över 10 miljoner kronor som offentliggjordes i början av april avser ytterligare 1.760 betalterminaler och 2.200 programmerbara tangentbord. Ordern kommer att börja levereras under innevarande kvartal. Men ordern omfattar även en prognos för bankens behov av nästa generations utrustning. - Vi har haft en lång och bra relation till Absa Bank och vi är givetvis oerhört glada att de valt att fortsätta arbeta med oss. Den ordern vi nu fick är på den äldre generationens betalterminaler och tangentbord. Beställningen täcker bankens behov fram tills dess att vi kan leverera nästa generations utrustning. Enligt Göran Sparrdal kommer tillverkningen av den nya generationens enheter påbörjas under sommaren. Ny branschstandard på väg Senast vid utgången av 2010 måste alla kredit- och betalkort, liksom terminaler och kassasystem, vara EMV-uppgraderade. EMV (Europay, MasterCard och Visa, beQuoteds anm) är en ny chipbaserad teknik som ska ersätta den äldre magnetremsan. Den nya standarden har utvecklats av MasterCard och Visa i syfte att minska kortbedrägerier och på sikt även addera olika tjänster i korten. EU har formaliserat standarden inom ramen för SEPA (Single European Payment Area). För banker världen över innebär det här en nödvändig förnyelse av maskinparken. För Wests del innebär det leveranser av nya betalterminaler. Bankboken mer vital än man kan tro I stora delar av världen är bankböcker fortfarande vanligt förekommande. West säljer bankboksskrivare och bankboksuppdaterare men också kiosklösningar för bankbokshantering. I dagsläget levererar bolaget bankboksrelaterade produkter till flera länder i Europa och Asien. I skrivande stund är West i full färd med att certifiera sin bankboksuppdaterare för den spanska bankmarknaden. Arbetet ska vara slutfört i maj och därefter ska ett tiotal pilotenheter levereras. - Spanjorerna håller fast vid sina bankböcker och vi har en teknisk lösning för dem. Vi har tidigare varit inne i Portugal och jag anser att vi har en bra position på marknaden. Göran Sparrdal uppskattar att 15.000 spanska bankboksuppdaterare kommer att behöva bytas ut de närmsta åren. Styckpriset för en basmodell ligger på cirka 20.000 kronor. Marknaden kan således vara värd runt 300 miljoner kronor. Vi blickar framåt Styrelsen har ett uttalat mål om en omsättningstillväxt på 30 procent per år. Siffran ska ställas i relation till de 10 - 15 procents tillväxt uppvisat under sin korta period på börsen. Så här blev siffrorna för delåret juli till december 2007: • Omsättning: 26,4 Mkr (23,3) • Resultat efter finansnetto: 1,1 Mkr (1,3) • Vinst per aktie: 0,13 kr (0,19 omräknat för split) För andra kvartalet oktober - december isolerat blev siffrorna: • Omsättning: 15,2 Mkr (13,2) • Resultat efter finansnetto: 195 Tkr (638) • Vinst per aktie: 0,02 kr (0,09 omräknat för split) I nuläget handlas aktien till 4,10 kronor, vilket ger ett börsvärde om drygt 32 miljoner kronor. Rapporten för det tredje kvartalet kommer den 22 maj. beQuoted förväntar sig en omsättningstillväxt i linje med de senaste kvartalens. Vid sidan av utvecklingen inom affärsområdet bankterminaler ligger samarbetsavtalet med Kuponginlösen och pyr. beQuoted väntar med spänning på utfallet av Post- och telestyrelsens beslut i frågan om ersättningslösningar när Svensk Kassaservice går ur tiden. beQuoted befarar emellertid att kostnaderna knutna till upphandlingen kommer att göra avtryck på den kommande kvartalsrapporten. Vi förväntar oss ett lägre men positivt resultat för perioden och väljer därför att blicka framåt mot bokslutskommunikén som kommer i slutet av augusti. JOHAN NYGREN johan.nygren@beQuoted.com Marknadsplats First North Göran Sparrdal VD West International Bankskrivare, importeras från Japan och lokalanpassas av West. Ordern till Fujitsu omfattar 2.000 enheter med en prognos om ytterligare 1.000 enheter. Fujitsu är stor leverantör av kassalösningar till svenska banker och svensk detaljhandel. Absa Bank är med sina 9 miljoner kunder Sydafrikas största bank. Coput-80, en bankboksuppdaterare som kan vända blad och således själv hitta posten i bankboken som ska uppdateras. Bankboksautomat, en kiosklösning West erbjuder spanska banker. Nästa händelse 2008-05-22 Delårsrapport 2007-07-01 till 2008-03-31 Mer info Läs mer på beQuoted Hemsida Svithoid Tankers bra långsiktig placering - Fartyg lönsamma efter inkörningsperiod Svithoid Tankers bygger vidare med fler båtar och är på väg att bli ett ganska stort rederi inom småtanker. I denna artikel tittar vi närmare på hur resultatet utvecklas i takt med att båtarna kommer i trafik och börjar generera långsiktiga överskott. Snabb tillväxt belastar resultatet Svithoid Tankers har vuxit mycket snabbt under de senaste åren. Vid ingången till 2008 bestod flottan av 16 båtar. Efter leveransen nyligen av Mt Vedrey Thor är elva båtar levererade, medan fem skall levereras under 2008 och 2009. Men resultatet har hittills varit svagt. Det beror just på att Svithoid Tankers har tagit många båtar i drift sedan start. I början är resultatet alltid sämre för nya båtar. Under inkörningsperioden är intäkterna lägre och kostnaderna högre. Dessutom tillkommer engångskostnader. Inte minst för att få båtarna godkända av de stora oljebolagen för att få köra leveranser av olja. Godkännande nödvändigt Godkännandeprocessen handlar mycket om att oljebolagen skall se att lastning och lossning fungerar. Man går även igenom båten i sig. Men för att oljebolagen skall kunna se att lastning och lossning fungerar måste fartygen ha något att lasta. - Innan man har fått en ny båt godkänd i vetting- och approvalprocesser (godkännande av nya båtar, beQuoteds anm) av oljebolagen är man hänvisad till att ta leveranser på spotmarknaden, förklarar vd Fredrik Nygren för beQuoted. Liten spotmarknad Han berättar att spotmarknaden är mycket liten för småtank: - Medan marknaden för stora tankfartyg som VLCC* är 95 procent på spot och 5 procent på time-charter är det tvärtom för små båtar. * Not: Very Large Crude Carrier, 260.000 dödviktston. Låga intäkter i början På spotmarknaden är priserna på frakterna ofta låga. En viktig orsak är att många äldre båtar som är på väg att tjäna ut går på spotmarknaden innan de eventuellt överförs till andra marknader med lägre krav. Helt nya moderna båtar tvingas anpassa sig till de låga raterna. - På spotmarknaden är raterna generellt låga, bekräftar Fredrik Nygren. Det gör att intäkterna är lägre de första 3 - 6 månaderna för en ny båt, innan man kan ta frakter på time charter. - Man kan i genomsnitt räkna med att intäkterna på spotmarknaden bara blir hälften av vad vi kan få in när båtarna går på traditionella time charter- kontrakt. Höga kostnader i början När väl båten är godkänd att gå i trafik för oljebolagen skall man köra in den innan kostnaderna sätter sig. Så medan intäkterna normaliseras på en hög nivå förblir kostnaderna höga under ytterligare sex månader, innan de kommer ner till en långsiktig nivå. - Den första tiden får man räkna med att kostnadsnivån per dag ligger 25 - 50 procent över den långsiktiga nivån, fortsätter Fredrik Nygren. - Dessutom har hela vetting- och approvalprocessen kostat cirka 50.000 euro i engångskostnader. Varje oljebolag vill godkänna båten för sig och rederiet får betala oljebolagets kostnader. Bra resultat på sikt Det är alltså inte så konstigt att Svithoid Tankers ännu inte levererat de 20 procent i avkastning på eget kapital, som var det tidigare avkastningsmålet. Många nya båtar samtidigt har pressat resultatet. Men beQuoted bedömer att utsikterna är goda att man skall kunna nå bra resultat på sikt. Fredrik Nygren berättar att man i framtiden skall börja ta sig an volymkontrakt, där lönsamheten är bättre än för time charter. Han tror att det kan bli aktuellt under 2010 - 2011. Större båtar skall säljas Svithoid Tankers kommer att övergå till att enbart satsa på mindre båtar. De lite större båtarna i storleksklassen 8.000 ton skall avyttras. Två som man har i nuläget och en tredje som är under leverans. - Vi är för små i segmentet 8.000 ton. Dessutom ser vi bättre marknadsförutsättningar i segmentet 3.500 ton, säger Fredrik Nygren. Försäljning och resultat 2007 Så här blev resultatet för år 2007: • Omsättning: 118,5 Mkr (50,6) • Resultat efter finansnetto: -31,5 Mkr (-32,1) • Vinst per aktie: -2,01 kr (-3,04) Nyckeltalen vid årsskiftet var följande: • Eget kapital per aktie: 9,68 kr (11,64) • Substansvärde per aktie: cirka 15 kr För fjärde kvartalet isolerat blev siffrorna enligt följande: • Omsättning: 44,1 Mkr (15,2) • Resultat efter finansnetto: -6,5 Mkr (-12,7) Resultatet lär successivt förbättras Svithoid Tankers resultat är fortfarande svagt. Men som vi kan förstå av ovanstående är kostnaderna höga i början för ett nystartat rederi. I takt med att båtarna levereras och gör sin inkörningsperiod under de första 12 månader kommer resultatet att förbättras. CHRISTER JÖNSSON christer.jonsson@beQuoted.com Marknadsplats Stockholmsbörsen Fredrik Nygren VD Svithoid Tankers - Vi har satsat väldigt hårt på att bygga en marknadsposition inom biodiesel-segmentet. - Min uppfattning är att vi lyckats göra oss kända som en ledande aktör inom transporter av biodiesel i Europa och en aktör som står för kvalitet i transporterna. Totala flottan uppgår till 16 fartyg, varav sex är nybyggen som levereras under 2007 - 2008. Svithoid Tankers beställer inga nya fartyg med mindre än att företaget har avtal med befraktare som möter rederiets avkastningskrav. Avkastningskravet är 12 procent på sysselsatt kapital. Mt Vedrey Thor under transport för färdigställande i Tallinn Vedrey Thor har byggts färdigt och Svithoid Tankers har fått båten levererad. Vedrey Thor är på 3.400 dödviktston och skall gå på time charter för JamesFisherEverard. Svithoid Tankers räknar med att resultatet kommer att förbättras under 2008. Fler båtar levereras och blir lönsamma och därmed sjunker overhead som andel av omsättningen. Nästa händelse 2008-05-22 Delårsrapport Q1 2008 Årsstämma 2008 Mer info Läs mer på beQuoted Hemsida Om beQuoted beQuoted publicerar nyheter och bolagsfakta för journalister och investerare. Uppdragsgivarna är noterade företag som vill att allmänheten ska få mer och bättre information om den egna verksamheten. Målgrupperna är nyhetsbyråer, finansiell press, aktiemäklare, riskkapitalister, institutionella och privata investerare. beQuoted väljer självständigt vad som skrivs och publiceras och garanterar att nyheter, analyser, bedömningar och slutsatser alltid görs oberoende av erhållen ersättning. beQuoted AB Sveavägen 31 111 34 Stockholm Tel 08-692 21 90 Fax 08-506 533 99 info@beQuoted.com www.beQuoted.com Prenumeration Om du vill prenumerera på beQuoteds nyhetsbrev klicka här Om du vill avsluta din prenumeration klicka här E-postadresser hanteras omsorgsfullt genom vår Privacy policy Synpunkter och kommentarer uppskattas Om du har synpunkter på innehåll, tips eller andra kommentarer att ge - hör då gärna av dig

Ämnen

  • Elektroniska affärer, kommunikation

Relaterat material