Pressmeddelande -

Göran Sällqvist ny styrelseledamot i BergendahlsGruppen AB

Lars Rohdin och Erling Karlström avgick som ordinarie styrelseledamöter vid BergendahlsGruppens bolagsstämma och ett rekryteringsarbete av nya styrelseledamöter har därför inletts. Göran Sällqvist har som ett led i detta arbete utsetts till ordinarie ledamot i BergendahlsGruppen AB:s styrelse. Göran Sällqvist är vice VD i Posten och ansvarig för Division Produktion & Logistik. Han har tidigare varit stf VD inom Coop Sverige AB, VD i DAGAB Unil samt inköps- och logistikdirektör för DAGAB. - Det är med stor tillfredsställelse vi konstaterar att Göran Sälllqvist kommer att ingå i vår styrelse. Han kommer att tillföra ytterligare kompetens inom inköps- och logistikfrågor och kan med sin branscherfarenhet också bidra till ett aktivt styrelsearbete, säger Spiros Mylonopoulos, koncernchef för moderbolaget Bergendahl & Son AB och styrelsledamot i BergendahlsGruppen AB. Sällqvist tillträdde sitt uppdrag redan vid BergendahlsGruppens styrelsemöte den 11 maj 2006. För mer information kontakta: Robert Olsson, Personal- & informationsdirektör Bergendahl & Son AB/BergendahlsGruppen AB, tfn 0451-481 76, 073-620 81 02

Ämnen

  • Arbetsliv