Pressmeddelande -

Biacore startar egen verksamhet i Kina

Med egen sälj- och marknadsorganisation ökar möjligheterna att stärka positionen på denna viktiga tillväxtmarknad Uppsala den 11 maj 2006. Biacore International AB (Biacore) (SSE: BCOR) tillkännager idag att bolaget formellt har inlett egen verksamhet i Kina och helt tar över ansvaret för sin affärsverksamhet i Folkrepubliken Kina. Härmed inleds för Biacores del en ny utvecklingsfas på den snabbt växande marknad för biovetenskaplig instrumentering i Kina. Verksamheten i Kina får som chef Peter Lee, tidigare Regional Sales Manager för södra Kina inom GE Healthcare. Med bas i Shanghai kommer han att vara chef för en grupp på sex personer med ansvar för försäljning, applikationsstöd och service av Biacores system i Kina. I landet i övrigt kommer Biacore att ha stöd av en krets lokala distributörer. Målgrupper för verksamheten utgörs av forskningsinstitutioner samt företag inom läkemedels-, bioteknik- och livsmedelsindustrin. Den kinesiska marknaden för biovetenskaplig instrumentering uppskattades 2005 till 1,6 miljarder USD, en dubblering sedan 1998*. Denna marknad väntas öka kraftigt under de närmaste åren i samband med att regeringen fortsätter investera i avancerade forskningscentra inom områdena proteomik och genomik. Därtill kommer en förväntad snabb industriell tillväxt genom att ett ökande antal läkemedels- och bioteknikföretag etablerar betydande forskningsresurser i Kina. Förutom utvecklandet av konventionella västerländska läkemedel ser denna industri traditionella kinesiska mediciner som en potentiell bas för nya läkemedel. Denna trend kan få stor betydelse för efterfrågan på Biacores system. Erik Walldén, Biacores verkställande direktör och koncernchef säger: “Det gläder mig att kunna tillkännage detta viktiga strategiska steg för Biacore. Samtidigt vill jag tacka vår tidigare distributör, GE Healthcare, som gjort ett bra initialarbete för Biacore i Kina. Vi tror att Kina kan bli en stor marknad för våra produkter men att det är av avgörande vikt för oss att ha en egen organisation i landet för att uppnå de säljmål som ställts upp i det medellånga perspektivet. Eftersom vi har en bred kundkrets och vida tillämpningsområden för vårt sortiment, är det en stor fördel att direkt till kunderna kunna presentera vilka fördelar våra produkter erbjuder dem. Med tanke på hur framgångsrik Peter Lee redan varit med Biacores produkter i Kina, är jag säker på att han och hans medarbetare snabbt kommer att öka försäljningen på denna strategiskt mycket viktiga marknad.” * Chemical & Engineering News, April 3 2006, sid 61 – Ends – För vidare information kontakta: Terry Pizzie, Senior Vice President, Commercial Operations+ 44 (0) 7917395552 Pressmaterial fackpress: Sue Cresswell, Chef, marknadskommunikation +41 (0) 79 710 8311 Biacore marknadsför över hela världen system för analys av proteininteraktioner, ett område av ökande betydelse för forskare vid akademiska institutioner, inom läkemedels- och bioteknikindustrin och på diagnostikområdet. Företagets system ger unik information om interaktionen mellan proteiner och andra molekyler inklusive små molekyler såsom läkemedelskandidater. Vid forskning, utveckling och produktion av nya läkemedel ger dessa data värdefull kunskap om hur proteiner fungerar. De klarlägger sjukdomsmekanismer och spelar en viktig roll då kritiska beslut ska tas under FoU- och tillverkningsprocessen. Biacores produkter används inom en rad viktiga områden såsom karakterisering av antikroppar, proteomik, karakterisering av läkemedelskandidater, immunogenicitet samt utveckling och produktion av bioläkemedel. Bland kunderna finns världsledande biovetenskapliga forskningscentra, alla de stora läkemedelsföretagen i världen och ett stort antal företag inom den växande biotekniksektorn. Biacore marknadsför även system och kit för säkerställande av kvalitet och säkerhet hos livsmedel. Företaget har egen säljorganisation på världens viktigaste marknader: USA, Europa, Japan, Kina, Australien, och ett nät av distributörer i Asien-Stillahavsområdet. Mer information om Biacore finns på företagets web-site: www.biacore.com

Ämnen

  • Företagande