Pressmeddelande -

DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2006

· Biacore hade en fortsatt positiv utveckling under första kvartalet 2006. Försäljningen ökade med 19% till 137,9 MSEK (116,0). Den oväntat starka tillväxten i första kvartalet är hänförlig till stora framgångar i Europa och Amerika, där försäljningen ökade med 53 respektive 41%. Försäljningen i Asien-Stillahavsområdet sjönk. Rensat för valutaeffekter ökade försäljningen med 13% under årets tre första månader. · Rörelseresultatet för första kvartalet ökade med 122% till 30,9 MSEK (13,9). Resultatförbättringen åstadkoms genom ökad försäljning, höjd bruttomarginal och kostnadskontroll. Rörelsemarginalen i första kvartalet var 22,4% (12,0). · Nettoresultatet för perioden januari-mars 2006 uppgick till 18,9 MSEK (12,0) motsvarande en vinst per aktie av 1,93 SEK (1,24). · Biacore förväntar sig fortfarande att helårsförsäljningen 2006 ökar i ungefär samma takt som 2005. Rörelseresultatet väntas öka snabbare än försäljningen. Som vanligt väntas försäljning och resultat variera mellan kvartalen. Den tidigare prognosen löd: ”För 2006 räknar Biacore med ungefär samma försäljningstillväxt som 2005 med måttlig tillväxt i första kvartalet. Rörelsemarginalen kan komma att sjunka under första halvåret som följd av en fortsatt förstärkning av sälj- och marknadsorganisationen men väntas återgå till historiska nivåer för helåret 2006. Som vanligt väntas försäljning och resultat variera mellan kvartalen.” För vidare information: Erik Walldén, Verkställande direktör och Koncernchef, tel 0702 252 270 Lars-Olov Forslund, Ekonomi/finansdirektör, tel 0702 252 727 Jan Isoz, Investor Relations, tel 0708 103 117 Biacore marknadsför över hela världen system för analys av proteininteraktioner, ett område av ökande betydelse för forskare vid akademiska institutioner, inom läkemedels- och bioteknikindustrin och på diagnostikområdet. Företagets system ger unik information om interaktionen mellan proteiner och andra molekyler inklusive små molekyler såsom läkemedelskandidater. Vid forskning, utveckling och produktion av nya läkemedel ger dessa data värdefull kunskap om hur proteiner fungerar. De klarlägger sjukdomsmekanismer och spelar en viktig roll då kritiska beslut ska tas under FoU- och tillverkningsprocessen. Biacores produkter används inom en rad viktiga områden såsom karakterisering av antikroppar, proteomik, karakterisering av läkemedelskandidater, immunogenicitet samt utveckling och produktion av bioläkemedel. Bland kunderna finns världsledande biovetenskapliga forskningscentra, alla de stora läkemedelsföretagen i världen och ett stort antal företag inom den växande biotekniksektorn. Biacore marknadsför även system och kit för säkerställande av kvalitet och säkerhet hos livsmedel. Företaget har egen säljorganisation på världens viktigaste marknader: USA, Europa, Japan och Australien, och ett nät av distributörer i Asien-Stillahavsområdet. Företaget grundades 1984, har sitt säte i Uppsala och är noterat på Stockholmsbörsen www.omxgroup.com/stockholmsborsen (SSE:BCOR). Denna rapport innehåller framtidsinriktad information som genom sin karaktär är osäker, eftersom den är beroende av händelser och omständigheter i framtiden. Det finns många faktorer som skulle kunna leda till att utvecklingen och verkliga resultat väsentligt avviker från vad sådan framtidsinriktad information uttrycker eller antyder. Aktieägare, investerare och andra uppmanas att beakta osäkerheten och inte förlita sig på framtidsinriktad information.

Ämnen

  • Utbildning