Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Sociala medier

Presskontakt

Peter Frejhagen

Peter Frejhagen

Presskontakt Kanslichef 070-269 00 54

Folkbildningens röst

Folkbildningens organisationer i Östergötland har en stor värdegemenskap och samlas i Bildningsförbundet Östergötland, som agerar på den gemensamma arenan som samtals och samverkanspart med andra aktörer och offentligheten. 

Staten ger bidrag till folkbildningsorganisationers verksamhet utifrån principen att folkbildningens 
anordnare själva lägger fast målen för verksamheten, riksdagen anger enbart syftena med statens
bidragsgivning, nämligen att folkbildningen skall: 
– stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin, 
– bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa 
engagemang att delta i samhällsutvecklingen (genom t.ex. politiskt, fackligt, kulturellt eller 
annat ideellt arbete), 
– bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings‐ och utbildningsnivån i samhället, 
– bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet.

Bildningsförbundet betonar folkbildningsorganisationernas olika särart, historia, bakgrund, 
ägarstruktur och ideologisk förankring, som speglar en viktig mångfald när det gäller att tillgodose 
individers och gruppers olika intressen och behov. 

Bildningsförbundet Östergötland
Storgatan 41
58223 Linköping