Pressmeddelande -

Bilfront: Totalstopp på nya järnvägar tills Hallandsåstunneln är klart

I går kom regeringens infrastrukturproposition. Propositionen innehöll
tack och lov inga satsningar på dyra och onödiga snabbtåg. Däremot
föreslår regeringen att nya utredningar om nya höghastighetståg.

- Banverket har i mer än tio år försökt bygga en tunnel genom
Hallandsåsen. Alla kostnadsramar har sprängts och miljöskandalerna
har avlöst varandra. Regeringen bör införa ett totalt stopp på
tågsatsningar tills Banverket klarat av att slutföra
Hallandsåsprojektet, säger Lennart Bengtsson www.bilfront.org.

Erfarenheterna av kostnadsöverdrag och vårdslös hantering av miljön
bör tas tillvara innan man överhuvudtaget utreder nya spår. Det är
uppenbart att Banverket skönmålar sina kalkyler.

- Vi bör vara ytterst varsamma med nya järnvägar som sätter
skattepengar på spel och riskerar miljön. Hänsyn till miljön och
kostnader innebör att vi ska prioritera vägbyggen, säger Lennart
Bengtsson.

./.

För mer info kontakta Lennart Bengtsson, lennart@bilfront.org

Bilfront startades 1979 som en motvikt mot det bilhat som växt fram på
1970-talet. Under 1980-talet kämpade Bilfront framgångsrikt mot
orimliga avgasregler för entusiastbilar och försvarade bilen i
miljödebatten.Idag finns nätverket www.bilfront.org på internet för
att balansera debatten om bilar och trafik. Lennart Bengtsson är
initiativtagare till www.bilfront.org.

Ämnen

  • Motor