Pressmeddelande -

Stoppsignal mot SJ-bonus

Media rapporterar att SJ går med rekordvinst och att anställda därmed skulle få bonus i år. Enligt vissa uppgifter finns det inte ens något tak för bonusen. - Skandiadirektörernas hantering av bonusar är något som Skandias aktieägare kan ha synpunkter på. Men att SJ betalar ut bonus är närmast att betrakta som stöld av skattemedel, säger Lennart Bengtsson, www.bilfront.org. SJ går inte med vinst och har inte gått med vinst. Svenska skattebetalare satsar årligen miljarder för att stödköpa olönsam järnvägstrafik. Gång på gång har skattebetalarna fått gå in med extrapengar och avskrivningar av lån för att täcka SJs felsatsningar. För mer info kontakta Lennart Bengtsson, lennart@bilfront,org Bilfront startades 1979 som en motvikt mot det bilhat som växt fram på 1970-talet. Under 1980-talet kämpade Bilfront framgångsrikt mot orimliga avgasregler för entusiastbilar och försvarade bilen i miljödebatten. Idag finns nätverket www.bilfront.org på internet för att balansera debatten om bilar och trafik. Lennart Bengtsson är initiativtagare till www.bilfront.org. -

Ämnen

  • Motor