Gå direkt till innehåll
Bilias styrelse har beslutat om återköp av egna aktier samt lämnar förslag till utdelning

Pressmeddelande -

Bilias styrelse har beslutat om återköp av egna aktier samt lämnar förslag till utdelning

Styrelsen i Bilia AB (publ) (”Bilia”) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 27 april 2021 fattat beslut om att återköpa maximalt 4 000 000 egna aktier. Huvudsyftet med återköpsprogrammet är att optimera bolagets kapitalstruktur. Återköp får ske fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, och får inte innebära att innehavet av egna aktier vid någon tid överstiger 10 procent av totalt antal aktier i bolaget.

Efter slutfört återköpsprogram av 4 000 000 aktier kommer bemyndigandet från årsstämman att vara utnyttjat. Styrelsen har för avsikt att föreslå årsstämman den 7 april 2022 att återköpta aktier makuleras.

Återköp ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med dess Regelverk för emittenter till ett pris per aktie inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan gällande högsta köpkurs och lägsta säljkurs som publiceras löpande av Nasdaq Stockholm. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Vid tidpunkten för detta pressmeddelande uppgår det totala antalet registrerade aktier i bolaget till 102 799 952 och Bilia innehar 6 250 451 egna aktier.

Styrelsen i Bilia avser, baserat på delårsrapporten för tredje kvartalet, dessutom att föreslå årsstämman den 7 april 2022 en utdelning om totalt 8 kronor per aktie, uppdelat på fyra kvartalsvisa utdelningstillfällen med 2 kronor per utdelningstillfälle.

Göteborg den 2 december 2021

Bilia AB (publ)

För information vänligen kontakta:
Per Avander, VD och koncernchef, 010-497 70 00, per.avander@bilia.se
Kristina Franzén, CFO, 010-497 73 40, kristina.franzen@bilia.se

Denna information är sådan information som Bilia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 december 2021, kl. 16:15.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Fakta om Biliakoncernen

Bilia är en av Europas största bilåterförsäljare med en ledande position inom service och försäljning av personbilar, transportbilar och lastbilar. Bilia har cirka 160 anläggningar i Sverige, Norge, Tyskland, Luxemburg och Belgien. Bilia säljer personbilar av märket Volvo, BMW, Toyota, Mercedes, Renault, Lexus, MINI, Porsche, Nissan, Dacia, Smart och Alpine samt transportbilar av märket Renault, Toyota, Mercedes, Nissan och Dacia och lastbilar av märket Mercedes.

Bilia har idag en fullt utbyggd verksamhet med försäljning av nya bilar, e-handel, reservdelar och butiksförsäljning, service- och skadeverkstäder, däck och bilglas samt finansiering, försäkring, biltvätt, drivmedelsstationer och bildemontering under samma tak, vilket ger ett unikt erbjudande.

Bilia omsatte cirka 30 mdkr år 2020 och hade cirka 4 700 anställda.

Presskontakt

Per Avander

Per Avander

VD och koncernchef 010-497 70 00

Relaterat material