Pressmeddelande -

Delårsrapport Januari-mars 2006

Kvartal Helår 2006 I 2005 IV 2005 I 2005 Nettoomsättning, MSEK 1 785 1 742 1 739 6 823 Rörelseresultat, MSEK 64 81 66 -200 Rörelsemarginal, % 4 5 4 -3 Resultat efter finansiella poster, MSEK 43 60 49 -278 Nettoresultat, MSEK 32 61 35 -183 Vinst per aktie, SEK 0,63 1,19 0,68 -3,56 2006 jämfört med samma period 2005 Nettoomsättningen ökade med 3 procent till MSEK 1 785 (1 739). Nettoresultatet minskade med 9 procent till MSEK 32 (35). Vinst per aktie uppgick till SEK 0,63 (0,68). Ett förbättrat marknadsläge har möjliggjort prishöjningar. Rörelseresultatet uppgick till MSEK 64 (66). Kraftigt ökade energi- och vedpriser har inte fullt ut kunnat kompenseras av Billeruds prishöjningar och en förbättrad valutasituation. Ny organisation med affärsområden införd under första kvartalet Utsikter för helåret 2006 Fortsatt gott marknadsläge ger möjlighet till ytterligare prisökningar. Fortsatt hög kostnadsnivå avseende vedråvara, energi och kemikalier. Program för kostnadssänkningar för energi och organisation fortsätter enligt plan. Eventuella frågor med anledning av denna rapport besvaras av Per Lindberg, VD och koncernchef, 08 553 335 00 eller 070 248 1517 och Bertil Carlsén, Ekonomi- och finansdirektör, 08 553 335 00 eller 0730 211 092 Bokslutet presenteras av Billeruds VD Per Lindberg och CFO Bertil Carlsén på en presskonferens torsdagen den 4 maj kl 10.00. Plats: Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm. Billerud är ett förpackningspappersföretag. Affärsidén är att förse kunderna med effektiva förpackningspapper. Billerud har en världsledande position inom ett flertal produktsegment. Mer än 50 procent av försäljningen går till förpackningar av livsmedel. Kunderna finns huvudsakligen i Europa. Produktionen sker vid koncernens tre integrerade massa- och pappersbruk i Sverige samt vid ett brittiskt pappersbruk. Dessa tillhör Europas mest kostnadseffektiva bruk för produkter inom Billeruds segment. Följande filer finns att ladda ned: Hela rapporten http://wpy.observer.se/wpyfs/00/00/00/00/00/07/92/A9/wkr0010.pdf

Ämnen

  • Ekonomi, finans