Pressmeddelande -

Stipendium till medarbetare på Billerud Karlsborg

Pappersbruksförbundets stiftelse för yrkesutbildning inom Skogsindustrierna har för fjärde året delat ut stipendier till de som ”till följd av egen energi och utvecklings- ambition kan lyfta sig till nya och högre utbildnings- och kompetensnivåer och därmed tjäna som goda förebilder i fråga om utveckling i företaget”. Ett av årets fyra stipendier på 50 000 vardera har gått till Patrik Johansson på Billerud Karlsborg. - Det är glädjande och positivt. Det vittnar också om att Skogsindustrierna verkligen uppskattar att medarbetare i branschen vidareutbildar sig, säger Patrik Johansson. Patrik Johansson började 1989 som mekaniker vid dåvarande Assi Karlsborg. 1999 tog han studieledigt i ett år. Under det året läste Patrik in det 3-åriga gymnasiet. Under åren 2000 till 2002 arbetade Patrik som inspektör för det förebyggande underhållet på Billerud samtidigt som han läste enskilda kurser mot Högskolan. Från hösten 2002 till årsskiftet 2003/2004 var Patrik åter helledig, då för studier vid Universitetet i Luleå. Under våren 2004 var han studieledig på halvtid. Slutresultatet blev en examen i maskinteknik. - Efter examen började jag som planerare på Underhåll, ett jobb som jag verkligen stormtrivs med, säger Patrik Johansson. En del av pengarna ska Patrik Johansson betala av studielånet med. I övrigt vet han ännu inte vad pengarna ska användas till. - Det är mycket glädjande att en av våra många ambitiösa anställda har fått stipendiet. Stipendiet är en bra uppmuntran för medarbetare i branschen att vidareutbilda sig, säger Stina Blombäck, VD vid Billerud Karlsborg. Karlsborgsverken den 17 maj 2006 Lennart Salander Informatör Billerud Karlsborg För ytterligare information, vänligen kontakta: Patrik Johansson, telefon 0923-66 253 eller 070-239 52 56 Ytterligare information om Billerud finns på bolagets hemsida www.billerud.se Billerud är ett förpackningspappersföretag. Affärsidén är att förse kunderna med innovativa förpackningspapper. Billerud har en världsledande position inom ett flertal produktsegment. Mer än 50 procent av försäljningen går till förpackningar av livsmedel. Kunderna finns huvudsakligen i Europa. Produktionen sker vid koncernens tre integrerade massa- och pappersbruk i Sverige samt vid ett brittiskt pappersbruk. Dessa tillhör Europas mest kostnadseffektiva bruk för produkter inom Billeruds segment.

Ämnen

  • Industri, tillverkning