Pressmeddelande -

BioInvent rapporterar studieresultat inom HIV-projektet

BioInvent International AB, noterat på Stockholmsbörsens O-lista, meddelar idag att resultatet från den kliniska fas I/IIa studien av läkemedelskandidaten BI-201 för behandling av HIV-infektion visat att läkemedlet tolereras väl men inte på någon sänkning av HIV-nivåerna med de undersökta doserna. På rekommendation av läkarna som utfört studien har BioInvent därför beslutat att undersöka möjligheterna att utöka densamma med sikte på att inkludera ytterligare patienter på högre doser än vad som hittills använts. " Genom att utöka studien med patienter som får högre doser hoppas vi kunna uppnå målet att utöver en god säkerhetsprofil också kunna visa på sänkt virusnivå. Under förutsättning att vi erhåller nödvändiga myndighetsgodkännanden är vår bedömning att resultaten vill föreligga före årsskiftet.” kommenterar Svein Mathisen, koncernchef och VD för BioInvent. -- SLUT -- För mer information BioInvent International AB Svein Mathisen VD och koncernchef Tel: 046-286 85 67 Mobil: 0708-97 82 13 E-mail: svein.mathisen@bioinvent.com Cristina Glad Vice VD Tel: 046-286 85 51 Mobil: 0708-16 85 70 E-mail: cristina.glad@bioinvent.com Juridisk friskrivning Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som skrivs i detta pressmeddelande. Bakgrundsinformation: BioInvent International AB listat på Stockholmsbörsens O-lista (BINV), utvecklar antikroppsläkemedel mot sjukdomar där det finns stora medicinska behov. Antikroppar är idag ett starkt växande segment på läkemedelsmarknaden. BioInvent fokuserar på att ta fram antikroppsläkemedel och dokumentera deras effekt i prekliniska och tidiga kliniska försök. Klinisk utveckling, marknadsföring och distribution sker företrädesvis i samarbete med etablerade läkemedelsbolag. I dag driver bolaget innovativa läkemedelsprojekt inom HIV-infektioner, trombos, cancer, åderförkalkning och ögonsjukdomar. Basen för dessa projekt är en konkurrenskraftig teknikplattform som täcker kedjan från antikroppsbiblioteket, n-CoDeR®, för snabbt urval av humana antikroppar, till produktion i en anläggning godkänd för tillverkning av biologiska läkemedel. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners för utveckling av läkemedel. Bland sådana partners märks ALK-Abelló, Antisoma, UCB, GlaxoSmithKline, Igeneon, ImmunoGen, OrbusNeich, Syngenta och XOMA. Bolaget har idag 96 medarbetare och är verksamt på Ideon, Lund. BioInvent International AB (publ) Org nr 556537-7263 Besöksadress: Sölvegatan 41 Postadress: 223 70 Lund Tel: 046-286 85 50 info@bioinvent.com www.bioinvent.com

Ämnen

  • Utbildning