Pressmeddelande -

Biolipox – Delårsrapport januari - mars 2006

• Intäkterna under första kvartalet uppgick till 11,1 (0) Mkr. • Resultat efter skatt för första kvartalet var -16,8 (-24,4) Mkr. • Resultat per aktie för första kvartalet var -23,66 (-30,77) kr. • Kassaflödet under första kvartalet var positivt och uppgick till 16,9 (113,2) Mkr. • Läkemedelsprojekten framskrider enligt plan Kommande rapporttillfällen • Delårsrapport januari – juni 2006 29 augusti 2006 • Delårsrapport januari – september 2006 19 oktober 2006 På följande sidor bifogas Biolipox delårsrapport för första kvartalet 2006 För ytterligare information, vänligen kontakta: Torbjörn Bjerke, verkställande direktör, tfn: 070 – 866 19 90, e-post: torbjorn.bjerke@biolipox.com Peter Hein, CFO, tfn: 08 – 524 831 10, mobil 073 – 370 73 43, e-post: peter.hein@biolipox.com Om Biolipox Biolipox är ett svenskt forskningsintensivt läkemedelsföretag som fokuserar på att utveckla nya, effektiva läkemedel mot inflammatoriska sjukdomar – framför allt astma, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), rinit (hösnuva), smärta och artrit (inflammatorisk ledsjukdom). Genom att dra nytta av sin kunskap inom inflammationsområdet, särskilt kring arakidonsyrefamiljen har Biolipox skapat en portfölj av potentiella blockbusters för behandling av luftvägssjukdomar och inflammationer. Företaget har 40 medarbetare och ägs av HealthCap, Apax Partners, Sofinnova Partners, SLS Ventures, Crédit Agricole Private Equity, Auriga Partners och grundarna.

Ämnen

  • Ekonomi, finans