Pressmeddelande -

DELÅRSRAPPORT JANUARI–MARS 2006

* Intäkterna för perioden uppgick till 91 mkr (7 mkr) * Koncernens resultat för perioden uppgick till 5,7 mkr (-2,2 mkr) * Resultat per aktie för perioden var 0,06 kr (-0,03 kr) * Kraftig omsättningsökning och förbättrat resultat för tredje kvartalet i rad * BioPhausia erhöll rättigheter för nio nya läkemedel från Cipla * Diklofenak BMM Pharma blev godkänt för försäljning Viktiga händelser efter periodens utgång * Rekryteringen av samtliga patienter i GlycoVisc™-studien är avslutad VDs kommentar Omsättningen för första kvartalet 2006 uppgick till 91 miljoner kronor, en ökning med 30 procent jämfört med fjärde kvartalet 2005, det första hela kvartal som parallellimportbolaget Cross Pharma ingick i BioPhausias räkenskaper. Resultatet för kvartalet förbättrades med 4,3 miljoner kronor jämfört med föregående kvartal. BioPhausia har nu tre kvartal i rad redovisat positivt resultat efter skatt. Omsättning och resultat från den generiska portföljen har svängt över tiden då försäljningspriset fluktuerar på månadsbasis. Prissvängningarna på marknaden påverkar omsättningen betydligt i dagsläget då än så länge enbart fem av 35 licensierade generika finns till försäljning. Med ett ökat antal generika på marknaden väntas variationerna i omsättning att minska i omfattning. (För fullständig delårsrapport se bifogad fil) http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=42998

Ämnen

  • Ekonomi, finans