Skip to main content

Taggar

Ett ansträngande år väntar Region Stockholm

Ett ansträngande år väntar Region Stockholm

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2019 09:38 CEST

Region Stockholm har redovisat positivt resultat de senaste tolv åren. I år har dock kostnader kopplade till hälso- och sjukvården ökat mer än budget, vilket nu gör att Region Stockholms prognos för helåret 2019 är ett negativt resultat om 631 miljoner kronor. Nu krävs åtgärder av nämnder och styrelser för att hålla ekonomin inom beslutad budget .

Irene Svenonius (M) och Gustav Hemming (C) i rundabordssamtal om stärkt tillväxt i stockholmsregionen

Irene Svenonius (M) och Gustav Hemming (C) i rundabordssamtal om stärkt tillväxt i stockholmsregionen

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2019 12:01 CEST

​Idag står Finansregionråd Irene Svenonius och regionrådet Gustav Hemming värdar för näringspolitiska samtal i Landstingshuset. Man har bjudit in till samtal med entreprenörer, forskare och organisationer för diskussioner om att stärka stockholmsregionens tillväxt och konkurrenskraft.

”Ny generalplan för tunnelbanan klubbad”

”Ny generalplan för tunnelbanan klubbad”

Pressmeddelanden   •   Maj 14, 2019 17:50 CEST

På initiativ av den Blågröna koalitionen i Region Stockholm fattades idag beslut om en ny generalplan för Stockholms tunnelbana. Nu ska riktningen för tunnelbanans roll och syfte i kollektivtrafiksystemet stakas ut och systemet ska ses över i grunden. Beslutet togs på dagens sammanträde med Trafiknämnden.

Hemförlossning blir tilläggsuppdrag i vårdvalet

Hemförlossning blir tilläggsuppdrag i vårdvalet

Pressmeddelanden   •   Apr 29, 2019 16:00 CEST

Den blågröna koalitionen i Region Stockholm lägger nu fram förslag om att införa hemförlossning som ett tilläggsuppdrag inom vårdvalet. Hemförlossningar avslutas i sin nuvarande form och istället införs ett tilläggsuppdrag inom vårdval förlossning som förlossningsklinikerna kan ansöka om. Det innebär en långsiktig lösning för möjligheten att föda hemma för omföderskor i Stockholms län.

Miljöplan 2019: Locum ska bli klimatneutrala år 2045

Miljöplan 2019: Locum ska bli klimatneutrala år 2045

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2019 09:10 CEST

Styrelsen för Locum AB beslutat om Miljöplan 2019. Locums målsättning är att vara klimatneutralt år 2045 och minimera negativ påverkan på miljö och hälsa. Grunden i det systematiska miljöarbetet för att säkerställa framgångsrik utveckling över tid utgörs av de tre målen om regionala, nationella och globala miljö- och hållbarhetsmålen.

​Pressinbjudan: Kick-off för Stockholmsuppdraget

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2019 09:30 CET

Vid årsskiftet blev Stockholms läns landsting Region Stockholm och övertog Länsstyrelsens tidigare ansvar för tillväxt, kompetensförsörjning, regional utveckling och transportinfrastruktur i Stockholms län. Tillsammans ska kommunerna, näringslivet, akademier, civilsamhället och Region Stockholm samarbeta kring regionens viktigaste framtidsfrågor.

Justering av budget 2019 inklusive nya ekonomiska förutsättningar för Karolinska

Pressmeddelanden   •   Feb 22, 2019 20:00 CET

Nu har alla nämnder och styrelser inom Region Stockholm inkommit med sina verksamhetsplaner för 2019, utifrån fullmäktiges beslutade budget. Efter analys och granskning föreslår den blågröna koalitionen en justering av budgeten för 2019, vilket inkluderar förändrade ekonomiska förutsättningar för Karolinska Universitetssjukhuset.

​315 miljoner mer till stockholmarnas vårdcentraler och fasta husläkare – pengar efter patienternas behov

Pressmeddelanden   •   Feb 11, 2019 08:03 CET

Den blågröna majoriteten i Region Stockholm satsar på vårdcentraler och husläkare: Vårdcentralernas fasta ersättning för sina patienter höjs. Ålder kommer att väga lättare och patientens individuella vårdbehov tyngre när vårdens resurser fördelas. Möjlighet att välja en namngiven läkare införs. Sjuksköterskebesök och andra besök ska främjas. Vi satsar 315 miljoner och bygger ut primärvården.

Blågrön budget beslutad för Region Stockholm

Blågrön budget beslutad för Region Stockholm

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2018 11:00 CET

​Vid årsskiftet ombildas Stockholms läns landsting till Region Stockholm. Det sista landstingsfullmäktige har nu fattat beslut om den blågröna koalitionens budget för nästa år - den första budgeten någonsin för kommande Region Stockholm.

​Blågrön budget klar: Stark ekonomi ger mer pengar till vårdcentraler och bussar

​Blågrön budget klar: Stark ekonomi ger mer pengar till vårdcentraler och bussar

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2018 06:00 CET

​Den nya blågröna majoriteten presenterar sin första gemensamma budget för Region Stockholm. Stark ekonomi möjliggör 2,9 miljarder kronor mer till sjukvården och kollektivtrafiken nästa år.

Här är de blågröna landstingsråden

Här är de blågröna landstingsråden

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2018 13:00 CEST

​Igår presenterades den blågröna majoritetskoalitionens politiska plattform. I dag presenteras de åtta landstingsråden och respektive ansvarsområde för den kommande mandatperioden. Nedan finns en sammanställning.

Ny blågrön majoritetskoalition för en starkare Stockholmsregion

Ny blågrön majoritetskoalition för en starkare Stockholmsregion

Pressmeddelanden   •   Okt 22, 2018 11:00 CEST

​I dag har den nya blågröna majoritetskoalitionen i Stockholms läns landsting presenterat sin gemensamma politiska plattform för kommande mandatperiod.