Skip to main content

Taggar

Bliwas årsredovisning 2018

Bliwas årsredovisning 2018

Dokument   •   2019-05-17 07:30 CEST

Bliwas verksamhet har växt kraftigt under 2018 i och med de gruppavtal Bliwa tecknade under 2017. Sammantaget innebär affärstillväxten att Bliwas premieintäkt under 2018 har ökat med cirka 68 procent.

Bliwas årsredovisning 2016

Bliwas årsredovisning 2016

Dokument   •   2017-05-31 08:33 CEST

Bliwas årsredovisning 2016 innehåller förvaltningsberättelse och finansiella rapporter. Beskrivningen av Bliwas arbete under det gångna året har vi istället valt att publicera direkt på webben. Vår ambition är att innehållet ska uppdateras löpande för att kunder och ägare samt andra intressenter i varje stund ska ha tillgång till aktuell information om vad som händer på Bliwa.

Bliwa Livförsäkrings årsredovisning 2014

Bliwa Livförsäkrings årsredovisning 2014

Dokument   •   2015-06-11 15:02 CEST

2014 blev ännu ett bra år för Bliwa, både vad gäller tillväxt och resultat. Vi har haft en mycket bra tillväxt i flera år, i snitt 20 procent per år, men volymtillväxt är inget självändamål i sig. Vårt mål är snarare att fortsätta utveckla vår verksamhet för att möta våra kunders behov i en föränderlig värld.

Sifo-mätning diagram över obegripliga branscher

Bliwa har initierat en Sifo-undersökning som visar att runt hälften av alla svenskar har svårt att förstå information från banker, försäkrings- och pensionsbolag, elleverantörer och teleoperatörer. Att människor knappt begriper de finstilta avtal som påverkar deras trygghet och ekonomi skapar stress och otrygghet.

Bliwas årsredovisning 2013

Bliwas årsredovisning 2013

Dokument   •   2014-06-09 08:11 CEST

Under de 10 år Bliwa har funnits har den genomsnittliga premietillväxten varit cirka 19 procent. Det skapar förväntningar inför framtiden, förväntningar som med råge uppfylldes under 2013 med en affärstillväxt som kommer leda till en premieökning på drygt 35 procent under 2014.

Bliwa Livförsäkrings årsredovisning 2012

Bliwa Livförsäkrings årsredovisning 2012

Dokument   •   2013-06-07 08:08 CEST

Bliwakoncernen fortsätter att växa. Allt fler företag och organisationer väljer därmed ett kundägt försäkringsbolag med specialistkompetens inom gruppförsäkring som utvecklar försäkringar i nära samarbete med kunderna. Bliwakoncernen har idag cirka 11 000 svenska företag, varav ett drygt 30-tal av de 100 största, samt 12 organisationer som kunder.

Bliwas årsredovisning 2011

Bliwas årsredovisning 2011

Dokument   •   2012-06-29 10:05 CEST

Den finansiella oron under 2011 påverkade försäkringsbranschen, men Bliwas goda ekonomi skapar handlingsfrihet och tillväxtmöjligheter. Bliwakoncernen fortsätter att växa och har idag cirka 11 000 svenska företag, varav ett drygt 30-tal av de 100 största, samt 11 organisationer som kunder. Under 2011 breddades affären gentemot de 100 största svenska företagen och organisationsmarknaden.

Bliwas årsredovisning 2010

Bliwas årsredovisning 2010

Dokument   •   2011-06-08 08:00 CEST

Bliwakoncernen fortsätter att växa och har idag cirka 11 000 svenska företag, varav ett 30-tal av de 100 största, samt 10 inflytelserika organisationer som kunder. Under 2010 breddades affären gentemot de 100 största svenska företagen och organisationsmarknaden. 700 nya företag tecknade tjänstegrupplivförsäkring i Bliwa. Premieinkomsten ökade med 20 procent till 239 miljoner kronor.

Bliwas årsredovisning 2009

Bliwas årsredovisning 2009

Dokument   •   2010-06-07 10:00 CEST

Bliwas stadiga tillväxt fortsätter. Kapitalförvaltningsverksamheten uppgick under 2009 till 14,4 procent, det försäkringstekniska resultatet till 169 MSEK och affärsvolymen i koncernen ökade med drygt 25 procent genom de gruppförsäkringsavtal som Bliwa tecknade under 2009. Tillväxten har främst skett inom tjänstegrupplivförsäkring, tjänstepensionsrelaterad riskförsäkring och inkomstförsäkring.

SKA-verktyget

SKA-verktyget

Dokument   •   2011-02-28 17:22 CET

Verktyget ger praktiker inom företagshälsovården en samlad bild av en individs eller grupps arbetssituation. Det kan användas som förebyggande systematiskt screeningverktyg, vid tidiga signaler, i rehabiliteringssituationer eller inför återgång i arbete. Verktyget har tagits fram av Lisa Schmidt, IVL och är ett resultat av det forskningsprojekt hon fick Bliwastipendiet för 2009.

Att starta ett stannat hjärta

Att starta ett stannat hjärta

Dokument   •   2010-06-01 16:10 CEST

En liten skrift om vad du ska göra när ett hjärta stannar.

Boken Hållbara chefer

Boken Hållbara chefer

Dokument   •   2009-12-02 08:55 CET

Kraven på cheferna ökar, men rollen blir otydligare. Boken Hållbara chefer innehåller praktiska verktyg för att hjälpa chefer att orka och klara av att vara chef med de krav som ställs och i den miljö han eller hon arbetar. I boken presenteras också erfarenheterna från Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt i samarbete med Ledarna, Almega och Sveriges Kommuner och Landsting.

Utvärdering av projektet Hållbara chefer

Utvärdering av projektet Hållbara chefer

Dokument   •   2009-12-02 08:55 CET

Projektet Hållbara Chefer genomfördes av Bliwa Stiftelsen i samarbete med Ledarna, Almega och Sveriges Kommuner och Landsting. Projektet syftade till att utveckla kunskaper om hur chefers motivation och förmåga att förbli i en chefsroll kan stärkas. Detta är rapport från den vetenskapliga utvärderingen av projektet, genomförd av Lund University Commissioned Education (LUCE) vid Lunds universitet.

Trygghet och ett hållbart arbetsliv - en kort beskrivning av Bliwa
Bliwas årsredovisning 2008

Bliwas årsredovisning 2008

Dokument   •   2009-12-07 10:12 CET