3 faktorer som förändrar medielandskapet

Efter att ha stängt ner sin tidningsupplaga i april så symboliserar brittiska Independent den senaste i raden av olyckor. Betraktat i sin helhet så har traditionell journalistik minskat kraftigt sedan sina glansdagar under 2005 och annonsintäkter har gått ner med nästan 38% fram till dagens datum.

På båda sidor av Atlanten så fortsätter journalistiken att kämpa med övergången till en digital intäktsmodell. I USA så har nästan 40% av publikationerna tvingats ändra fokus på sina digitala upplagor.

Oavsett om du är journalist eller kommunikatör till yrket så påverkas du av den medielandskapets framtid. Högst troligt kommer det att förlita sig på ett komplext nätverk av oberoende frilansare. Men hur kommer den världen att se ut? Vi försöker bena ut ett gäng frågor i blogginlägget.

Vad definierar en journalist?

Är en bloggare en journalist? Måste man som journalist vara med i en branschorganisation? Krävs det en examen i journalistik?

Gränserna för journalistik är i en ständig förändring. Enligt  en undersökning av Mynewsdesk så är de flesta yrkesverksamma är villiga att godkänna en mer organisk definition av “professionell journalistik.”

Globalt sett så var de svarande var rörande överens att en journalist är någon som:

  • Arbetar med innehåll
  • Har ett mål att vara objektiv
  • Berättar en historia
  • Har en publik

Hela 58% av de tillfrågade menade att en bloggare i vissa fall kan betraktas som en bona fidejournalist och 54% sa att någon som producerar innehåll för ett varumärkes publikation kan betraktas som en journalist. Att vara medlem i någon branschorganisation var inte speciellt viktigt, med undantag för i Danmark där två tredjedelar av de tillfrågade sade att det var nödvändigt.

En framtid för frilansare

En överväldigande del (90 procent) förväntar sig att medieföretag ska anställa fler frilansare än heltidsanställda journalister i framtiden. Då man slits mellan att skära i kostnaderna och samtidigt skapa mer innehåll så ser de flesta medieföretagen personalminskningar som den enda rimliga lösningen. Det har resulterat i att 73% av journalister förutspår en nedgång i kvaliteten på journalistiken under de kommande fem åren.

Oavsett om denna utveckling leder till mindre högkvalitativ journalistik så är anställningsfenomenet oundvikligt. “Alla journalister som är verksamma i branschen idag behöver veta något om frilansindustrin eftersom det är en så pass stor del av verksamheten,” säger Deborah Blum, Director of MIT’s Knight Science Journalism Program.

Bredare kunskap hos journalister

En av de största trenderna är det växande kravet på journalister att bära flera hattar. Faktum är att 97 procent menade att en journalist kommer att behöva mer än kompetens inom skrivande. Man måste vara mångsidig nog att kunna redigera och framgångsrikt marknadsföra sig själv och sitt arbete genom sociala medier.

Samtidigt krävs det färdigheter som fotograf, dataanalytiker, videoproducent och grafisk designer. Kort och gott, en journalist behöver en schweizisk armékniv fullproppad med kunskap.

En egen mediekanal

I en värld där redaktioner gör plats för frilansare så förväntas journalister förlita sig mer på sitt eget varumärke. Med ett stort överflöd av kanaler och plattformar, så har journalister alltmer börjat skapa egna nätverk av läsare.

Som helhet är journalistiken på väg att röra sig bort från styrande medieinstitutioner och fokuserar istället på “klickar av personlighet.” En av de som svarade på Mynewsdesks undersökning sa att, “om det görs på rätt sätt så kan journalister bli sina egna medier. Folk vill följa människor de känner och litar på.”

Om du vill veta mer om hur journalister och kommunikatörer ser på medielandskapet och dess framtid, ladda ner din kopia av “Journalism Trends 2016” idag.

Dela artikel