D+H Svenska AB

Certifierad enl. DIN EN ISO 9001

Blogginlägg   •   Jan 26, 2018 07:58 CET

Krav + prestation
Om bra inte är tillräckligt bra.

Vi ser kvalitetshantering som ett tillfälle att kontinuerligt förbättra för våra kunder och för vårt företag. Därför arbetar vi ständigt för att uppnå våra kvalitetsmål. Detta inbegriper erkännande av förbättringspotential i ett tidigt skede, följs av normativa överensstämmelser, registrering och genomförande av eventuella ytterligare åtgärder i protokoll. Vår kvalitetsledning är certifierad enligt DIN EN ISO 9001.

Att erkänna förändringar tidigt, agera proaktivt och genom regelbundna revisioner genererar D+H ökad öppenhet och effektivitet inom företaget och därigenom säkerställer ett effektivt genomförande och kontroll av alla processer.

Kundtillfredsställelse är viktigt för oss.

Kvalitet betyder för vår att vi möter och överträffar våra kunders krav. Ett välfungerande kvalitetsstyrningssystem är därför nödvändigt. Eftersom vi vet vikten av kvalitet och har anpassat våra kvalitetskontroller och processer till kraven hos våra krävande kunder. Detta börjar med kvalitetsplaneringen av de enskilda processerna. Förfaranden och arbetsanvisningar samt processbeskrivningar definieras här. Särskilda kvalitetssäkringsåtgärder som är relevanta vid produktion och montering lagras i produktrelaterad dokumentation.


Vi övervakar inte bara interna processer, utan även externa. Till exempel kontrollerar vi regelbundet kvaliteten på våra leverantörer. Målet med D+H processtyrning är att skapa och ständigt förbättra smala och effektiva strukturer.